print

Eerste resultaten CENIRELTA demo-installatie bemoedigend

Terug
Datum: 26-02-2014

Na de ombouw van de pilotinstallatie naar de demonstratie-installatie werken waterschap Hollandse Delta, Paques, Technische Universiteit Delft en STOWA eraan om een nieuw innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater onder praktijkomstandigheden te demonstreren. Het CENIRELTA project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese LIFE+ subsidie.

Eén van de doelstellingen is aan te tonen dat met behulp van de zogenoemde Anammox-technologie stikstof ook bij een lagere afvalwatertemperaturen en lagere concentraties verwijderd kan worden uit het afvalwater. Daardoor is minder energie nodig, waardoor het zuiveringsproces goedkoper wordt. Daarmee draagt het concept bij aan landelijke afspraken over vermindering van energieverbruik (MJA3). Vanuit een eerder pilotproject was al bekend dat de techniek werkt wanneer het afvalwater een temperatuur heeft van 20°C of hoger. In de demonstratie-installatie wordt gedurende de looptijd van het project (2,5 jaar) de temperatuur gecontroleerd naar beneden bijgesteld tot de werkelijke temperaturen van het afvalwater bereikt worden. Voor de demonstratie-installatie wordt gebruikt gemaakt van afvalwater uit de zuiveringsinstallatie Dokhaven. Nadat het afvalwater de eerste zuiveringsstap (A-trap) doorlopen heeft, wordt een deel van dat afvalwater naar de demonstratie-installatie geleid. 

Tussenstand
De resultaten tot en met november, met een afvalwatertemperatuur van 18 tot 20°C, waren zeer bemoedigend. De installatie functioneerde goed en de resultaten voor stikstofverwijdering kwamen al in de buurt van de zuiveringsresultaten van rwzi Dokhaven zelf. In de maand december gingen de resultaten naar beneden. Een van de oorzaken hiervan was dat door de vele regenval de zuivering Dokhaven zwaar belast werd met vervuiling die met het regenwater werd meegespoeld. Dit had een negatief effect op het Anammox proces. Uit deze gebeurtenissen zijn lessen geleerd over hoe de regeling van het proces moet inspelen op wisselende afvalwaterkarakteristieken bij regenval. 
Een tweede spect dat meespeelt is onderhoudsgevoeligheid van de demonstratie-installatie. De demonstratie-installatie is een relatief kleine installatie. Dat betekent onder andere dat er kleine slangetjes in zitten. In de afgelopen maanden bleek dat deze daardoor onderhoudsgevoeliger is. Dit is opgelost door afhankelijk van het type onderdeel deze veel regelmatiger en soms dagelijks schoon te maken. Bij een praktijkschaal-installatie kom je dit soort extra werkzaamheden niet tegen, omdat alles dan groter is.
 
Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt. CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox').
 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test