print

Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit: kennis beter delen en ontsluiten

Terug
Datum: 20-09-2017

De kerngroep Waterkwaliteit van de STOWA adviesgroep Watersysteemanalyse heeft een rapport uitgebracht waarin - via een enquête en interviews - de wensen, alsmede de kennis- en informatiebehoeften van waterbeheerders rondom waterkwaliteit en ecologie in beeld zijn gebracht. De resultaten vormen belangrijke bouwstenen voor het opstellen van een kennisagenda over dit onderwerp, en de bijbehorende prioriteiten. 

De kennis- en informatiebehoeften komen voort uit de waterkwaliteitsafspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt zijn, onder meer in het kader van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en Natura 2000. Er is behoefte aan kennis over de huidige ecologische toestand van wateren, over de oorzaken van waterkwaliteitsproblemen en over (kosten)effectieve maatregelen. Uit de enquête blijkt dat er al veel kennis is die dit inzicht geeft, maar dat deze vaak nog niet goed bekend dan wel ontsloten is.

In het rapport worden onder meer aanbevelingen gedaan om kennis beter te ontsluiten en met elkaar te delen. Maar het rapport bevat ook aanbevelingen over het verzamelen van de juiste data ten behoeve van watersysteemanalyses en over monitoring.

>Download het rapport

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test