print

POV Kabels & Leidingen officieel van start

Terug
Datum: 25-08-2017

Op 22 augustus jl. ging de Project Overstijgende Verkenning (POV) 'Kabels en Leidingen' officieel van start. Het voornaamste doel van deze POV is de werelden van waterkeringbeheerders en netbeheerders met elkaar te verbinden en te zorgen dat kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig worden ingepast in waterkeringen en bij dijkversterkingen. Dat verkort de doorlooptijd van dijkversterkingen en het vermindert de kosten aanzienlijk.

De POV Kabels en Leidingen kent een doorlooptijd van twee jaar en wordt uitgevoerd het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma worden ook nog enkele andere POV's uitgevoerd, zoals Piping en Macrostabiliteit.

Rotterdamsebaan
Tijdens de eerste officiële bijeenkomst op 22 augustus stelden de stuurgroep POV K&L het Plan van Aanpak vast. Hierna namen de stuurgroepleden  een kijkje bij het werk aan de Rotterdamsebaan, de in aanleg zijnde nieuwe invalsweg van Den Haag. Bij dit enorme project is het van groot belang scherp de focus te hebben op kabels en leidingen. Projectdirecteur Paul Janssen en coördinator Kabels & Leidingen Henk Hogenbirk vertelden desgevraagd dat uitvoerende partijen zich nogal eens verkijken op de benodigde tijd om kabels en leidingen goed in te passen en/of te verleggen in een project. De aanwezigen herkenden dit. Het bezoek leverde hen diverse waardevolle tips op.

De Stuurgroep POV Kabels en Leidingen bestaat uit:

  • Marcel Houtzager (voorzitter), lid Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap van Delfland;
  • Rein Dupont, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg;
  • Goos den Hartog, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Rivierenland;
  • Leo van Gelder, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Hollandse Delta;
  • Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, namens IPO (BAC-DROW);
  • Joke Cuperus, Algemeen directeur PWN;
  • Richard Jorissen, Directeur HWBP (agenda lid);
  • vertegenwoordiger Platform Netbeheerders.

 

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test