print

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

Terug
Datum: 20-09-2017

STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert. 

>Download het stappenplan

Watervervuiling heeft in de vorige eeuw geleid tot verslechtering van de waterkwaliteit en daarmee tot het verdwijnen van (ondergedoken) waterplanten. De afgelopen decennia is hard gewerkt aan het herstel van deze kwaliteit, waarbij de focus ligt op de terugkeer van waterplanten. Deze houden namelijk van schoon en helder water, maar zorgen ook dat het water schoon en helder blijft.

De terugkeer van waterplanten heeft ook een keerzijde. Hun aanwezigheid leidt in toenemende mate tot overlast voor recreanten zoals zwemmers, vissers en recreatievaarders. Dit plaatst waterbeheerders voor een dilemma. Enerzijds staan ze voor de opgave om ecologische doelstellingen te realiseren, conform de Kaderrichtlijn Water. Anderzijds is het wenselijk om de overlast te beperken.

Een standaard aanpak voor waterplantenoverlast is de intensivering van het maaibeheer, terwijl dit niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Het stappenplan is daarom systeemspecifiek en geeft handvatten om in overleg met belanghebbenden tot een oplossing voor zowel de korte als de lange termijn te komen. Onderdeel hiervan is een watersysteemanalyse. Hiermee kunnen de oorzaken van de plantengroei in beeld worden gebracht, kan het effect van het verminderen van plantengroei worden ingeschat en kunnen maatregelen worden uitgewerkt.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test