print

Symposium: Geef burgers een rol in het werken aan een circulaire stad

Terug
Datum: 19-10-2017

Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen en kan daarom bijdragen aan het bereiken van circulaire doelstellingen in de stad. Tijdens het symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de moderne stad' werd stilgestaan bij de vraag wat daarvoor nodig is en welke kansen er liggen.

>Lees een uitgebreid verslag en bekijk de presentaties

Harriët Tiemens, wethouder van de gemeente Nijmegen, belichtte tijdens de dag het thema vanuit bestuurlijk perspectief. Met de notitie ‘Rijk van Nijmegen Circulair’ heeft de gemeente een visie voor de lange termijn geschetst. Ook is een bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld. In tal van projecten wordt nu ervaring opgedaan met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Bij de Nijmeegse Vierdaagse wordt struviet gewonnen, die langs het parcours in de landbouw wordt hergebruikt, en in de wijk Iewan wordt water hergebruikt. Toch is nog onvoldoende duidelijk hoe in bijvoorbeeld de oude wijk Dukenburg de verouderde riolering toekomstbestendig moet worden gemaakt. Om te voorkomen dat er nu een riolering voor honderd jaar wordt aangelegd, die in 2030 al niet meer aansluit bij de behoefte, heeft Nijmegen besloten hier eerst te kijken naar tijdelijke voorzieningen. Werken vanuit een visie geeft zo ook richting aan investeringen op de korte termijn.

Heldere doelstellingen
Merle de Kreuk, hoogleraar Milieutechnologie aan de TU Delft, benadrukte het belang van goed doordachte doelstellingen. Circulair is niet altijd duurzaam en kan andere doelen, zoals de krw of volksgezondheid in gevaar brengen. Fosfaat, energie en water kunnen goed worden teruggewonnen, maar de hoeveelheden zijn relatief beperkt. De keuze die je daarin maakt, zal volgens De Kreuk vooral moeten afhangen van de markt en de mogelijkheid om producten lokaal af te zetten. Maar, gaf ze aan, misschien moeten we ons wel richten op het verbeteren van de waterketen in andere landen. Daar is namelijk een veel grotere milieuwinst te behalen. Renze van Houten, directeur Waternet, schetste de bijdrage die de waterketen kan leveren aan het energieneutraal maken van de stad Amsterdam. Daarbij kan zelfs de energie in het drinkwaternet worden gebruikt. De gemeente Rotterdam zet juist in op het sluiten van grondstoffenkringlopen. Zij stimuleert en faciliteert initiatieven als Uit je eigen stad.

Na de pauze werden verschillende thema’s behandeld in workshops. Terugkerend punt was de rol van de overheid. Velen zien voor de overheid een richtinggevende (visie) en speelveldbepalende rol weggelegd. Maar voor het slagen van de transitie wordt er juist ook voor gepleit de burger te betrekken en een rol te geven bij het werken aan een circulaire stad.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test