print

Voortgang CENIRELTA-project februari-juni 2015: Demo-installatie houdt zich goed bij steeds lagere temperaturen

Terug
Datum: 22-07-2015

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken in het CENIRELTA-project met Europese LIFE+subsidie aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater nog schoner maakt. Het betreft stikstofverwijdering uit de hoofdstroom  van rwzi met Anammox bacteriën. De eerste helft van 2015 heeft de koude Anammox demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven stabiel gedraaid, ook tijdens de winter. Onderhoudswerkzaamheden aan rwzi Dokhaven hebben gedurende een korte periode de werking van rwzi Dokhaven en van de demonstratie-installatie verstoord. Daarna herstelde deze zich goed.

Een belangrijke doelstelling van het project is het aantonen van de effectiviteit van de Anammox-bacteriën bij lage watertemperaturen. In deze omstandigheden zijn de bacteriën namelijk minder actief en verwijderen ze dus ook minder stikstof. Een belangrijk moment was daarom de afkoppeling van de verwarmingsinstallatie die het inkomende afvalwater van de demonstratie-installatie optioneel verwarmt. Deze verwarmingsinstallatie is vanaf februari 2015 (voor het eerst) volledig uitgeschakeld.

Stabiel
Sinds februari ontvangt de demonstratie-installatie dus afvalwater van dezelfde temperatuur als het water dat op rwzi Dokhaven binnenkomt. De temperatuur van het instromende water daalde geleidelijk van 17°C tot 12°C. Ondanks deze daling bleef de stikstofverwijdering in de demonstratie-installatie stabiel. Hiermee is een belangrijke stap gemaakt in het aantonen van de haalbaarheid van de anammox technologie in de hoofdstroom van een rwzi.

Werkzaamheden Dokhaven
In maart werden ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd op rwzi Dokhaven. Gedurende circa een maand was er slechts beperkt elektrisch vermogen beschikbaar. Hierdoor was er onder andere minder beluchtingscapaciteit beschikbaar voor het zuiveringsproces. Dit maakte dat het zuiveringsrendement van rwzi Dokhaven sterk afnam. Ook de demonstratie-installatie, die als gevolg hiervan belast werd met relatief slecht voorgezuiverd inkomend afvalwater, ondervond problemen. Het rendement van de stikstofverwijdering liep sterk terug.

Goede voorzuivering
De uitgevoerde elektrotechnische werkzaamheden (voor het eerst in 30 jaar) en de gevolgen ervan kunnen niet als representatief beschouwd worden voor het zuiveringsproces. Toch konden er lessen uit worden geleerd. Duidelijk is dat een goede voorzuivering van het afvalwater bijdraagt aan het goed functioneren van het Anammox proces. Positief is dat, nadat de werkzaamheden waren afgerond, het zuiveringsproces zowel in de grote rwzi als in de demonstratie-installatie goed herstelde. Dit kan beschouwd worden als een belangrijk succes in het aantonen van de robuustheid van het Anammox proces.

Vooruitzichten
In juli staat een tweede periode met elektrotechnische werkzaamheden op rwzi Dokhaven op stapel. Tijdens deze periode zullen de rwzi Dokhaven en de demonstratie-installatie opnieuw extreem hoog belast worden. Hierna zal in de zomerperiode de nadruk liggen op verdere optimalisatie van het Anammox process. Doelstelling is om onder deze omstandigheden een effluentkwaliteit van 10 mg/l totaal stikstof te bereiken.

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test