print

Voortgang CENIRELTA-project januari-september 2016: Nieuwe uitdagingen

Terug
Datum: 02-12-2016

Op rwzi Dokhaven in Rotterdam vindt een demonstratieproject plaats waarbij met zogenoemde Koude Anammox technologie nitraat wordt verwijderd uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Het project CENIRELTA - Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox - ontvangt een subsidiebijdrage uit het Europese LIFE+ programma. Tijdens de zomerperiode van 2015 kon met de installatie aangetoond worden dat de haalbare effluent-stikstofconcentratie met de demo-installatie ongeveer gelijk was aan de resultaten van rwzi Dokhaven (10-15 mg/l N-tot). Om een verdere verbetering van de effluentkwaliteit te bereiken en meer grip op de slibstructuur te krijgen werd in februari 2016 een aanpassing gedaan aan de demo-installatie.

Ongewild gevolg van de aanpassing was een periode met frequente technische storingen. Hierdoor was geen stabiele procesvoering mogelijk en konden dus geen representatieve resultaten bereikt worden. Uiteindelijk is besloten om de demo-installatie in juni terug te bouwen naar de oorspronkelijke configuratie; vanaf dat moment was weer een stabiele procesvoering mogelijk.

Eind juni is de reactor opnieuw geënt. Met het uitspoelen van het vlokkige deel van het entslib verdween in eerste instantie bijna alle AOB activiteit uit het slib, waardoor er nauwelijks stikstofverwijdering plaats vond. Gedurende de maand juli lukte het echter om in snel tempo AOB-activiteit in te groeien op het korreloppervlak, bij een steeds lager zuurstofgehalte. Door dit laatste nam ook de Anammox activiteit snel toe en kon de activiteit van ongewenste NOB (nitraatvormers) vrijwel volledig worden onderdrukt. Door onvolledige ammoniumomzetting werd in de periode juli-augustus een verwijderingsrendement behaald van ca. 30-40%. Door de lage belasting van de demo-installatie correspondeerde dit met een effluentconcentratie van 8-9 mg/l N-tot. Hiermee waren de prestaties van de demo-installatie weer ongeveer gelijk aan die van Dokhaven.

Aanvullende activiteitstesten hebben aangetoond dat de potentiële activiteit van de AOB en Anammox ruim voldoende was om een hogere omzetting te behalen. Er is nog ruimte om het proces verder te optimaliseren (bv. geavanceerde DO-regeling, propstroom i.p.v. gemengde reactor), waardoor een nog betere effluentkwaliteit haalbaar is.

Tijdens alle vier de zomerperioden van het CENIRELTA-project (2013 t/m 2016) is aangetoond dat de potentiële activiteit van de biomassa ruim voldoende was om de stikstofvrachten die gangbaar zijn op rwzi Dokhaven te kunnen verwijderen. Een belangrijke vraag blijft hoe het proces zich houdt bij (langdurig) lage temperaturen. Door een combinatie van zachte winters en technische problemen met de demo-installatie is hier nog geen eenduidig antwoord op gevonden. Inmiddels is een koelinstallatie geïnstalleerd waarmee de watertemperatuur verlaagd kan worden. Vanaf september wordt het water stapsgewijs steeds verder gekoeld tot 10 oC om de invloed van lage temperaturen op de stikstofverwijdering en de competitie tussen verschillende bacteriën vast te stellen.

>Naar de CENIRELTA themasite

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test