print

Voortgang CENIRELTA-project januari–april 2014

Terug
Datum: 15-05-2014

De koude Anammox demonstratie-installatie heeft vanaf half februari t/m eind maart 2014 hetzelfde stikstofverwijderingsrendement behaald als van de grote rwzi Dokhaven. In december en januari, en opnieuw in april, traden dips op waarvan is geleerd. De aanloopproblemen zijn geëvalueerd en daaruit bleek onder andere dat real time metingen zeer belangrijk zijn om tijdig te kunnen ingrijpen in het proces. De betrouwbaarheid van deze gegevens is nu verbeterd. In het CENIRELTA project werken waterschap Hollandse Delta, Paques, Technische Universiteit Delft en STOWA aan een nieuw innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Het CENIRELTA project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese LIFE+ subsidie.

Na bemoedigende eerste resultaten tot en met november, gingen de resultaten in december en januari sterk naar beneden. Met name technische problemen met de aanlevering van afvalwater vanuit de zuivering naar de demonstratie-installatie speelden daarbij een rol. In februari is besloten opnieuw slib te enten. De demonstratie-installatie is geheel leeg en schoon gemaakt, waarna nieuwe Anammox bacteriën in de installatie zijn gebracht. Na de nieuwe enting hebben de resultaten een stijgende lijn laten zien, de stikstofverwijdering was in de periode februari/maart bijna gelijk aan dat van de grote installatie rwzi Dokhaven. In april is echter een terugval opgetreden.

De oorzaak van de terugval in april is tweeledig. In de eerste plaats werkte door een technische probleem de automatische regeling van de installatie niet goed. Daarnaast werd de demo-installatie tijdelijk zeer zwaar en onregelmatig belast in verband met werkzaamheden aan de grote rwzi en slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Beide aspecten samen hebben ertoe geleid dat de slibstructuur is aangetast en een deel van het slib verloren is gegaan. In mei wordt de reactor daarom opnieuw bijgeënt.

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt.

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox').

>Lees ook het voortgangsbericht van februari 2014

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test