Hydrotheek nieuwsbrief nr. 112 (juli 2017)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Dorstige paarden aan de nevengeul van de Rijn. Foto: P. van Vredendaal

De laatste Hydrotheek nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende zal verschijnen in september. Prettige vakantie!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 112. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over sanitatie systemen, landbouwfosfaat en waterkwaliteit, klimaatbestendig inrichten, mobiele waterzuivering en glastuinbouw, grondwaterkwaliteit, dijken en doelen voor derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Nieuwe sanitatie. Bron: www.stowa.nl Centralised, decentralised or hybrid sanitation systems?

The aim of this study to assess the economic performance of three sanitation systems with different scales and systems characteristics under a variety of urban development pathways. >Meer informatie

Koeien zijn een belangrijke producent van fosfaat. Bron: Nieuwsbericht Universiteit Utrecht Geochemische en hydrodynamische fosforretentie mechanismes in laagland stroomgebieden

Onderzoek door promovendus Bas van der Grift van Deltares en de Universiteit van Utrecht toont aan dat de effecten van het landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht. >Meer informatie

foto uit Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten: voorbeeldenboek Het klimaat past ook in uw straatje

Met dit voorbeeldenboek wordt laten zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar ook wat de voordelen zijn. >Meer informatie

foto cover Mobiele waterzuivering glastuinbouw Mobiele waterzuivering glastuinbouw

Mobiele zuivering is één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1-1-2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante optie zijn. >Meer informatie

Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016. Bron: www.kwrwater.nl Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016

De gezamenlijke provincies hebben in een speciale meetronde de kwaliteit van het grondwater in heel Nederland bekeken. Daarbij is het grondwater bemonsterd op zogenaamde algemene stoffen (incl. nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen. >Meer informatie

Multifunctional flood defences. Bron: http://www.citg.tudelft.nl Drie proefschriften over dijken

Toen waterbouwhoogleraar Han Vrijling aan de Deltawerken werkte, stonden waterbouwkundigen voor de maat der dingen. De huidige generatie heeft te maken met ecologische waarden en mondige burgers. Vrijlings laatste drie promovendi hebben deze maand hun proefschrift verdedigd. >Meer informatie

et Wormer- en Jisperveld is één van de zes voorbeeldgebieden. Foto cover Doelen op maat 3. uitwerking KRW-doelen voorbeeldsystemen Doelen op maat

Voor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar doelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen. De drie stappen hebben geresulteerd in 3 rapporten. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van JUNI aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in JUNI verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van JUNI 2017

Figuur conclusies en aanbevelingen. Bron: Die het water deert die het water keert 1. Die het water deert die het water keert (rapport)

Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geëxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept? >Meer informatie

Foto cover Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De Dommel 2. Zuiver water komt tot leven (rapport)

Bij Waterschap De Dommel is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in veel andere gebieden. Simpelweg omdat de rwzi's lozen op kleine wateren. Het waterschap is 15 jaar geleden aan het experimenteren met waterharmonica's gegaan. >Meer informatie

foto cover Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen 3. Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen (rapport)

Dit handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##