Hydrotheek nieuwsbrief nr. 120 (mei 2018)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
De waterkever, nieuw kunstwerk op wur campus. Foto: P. van Vredendaal

Het zonnetje schijnt. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 120. In dit nummer aandacht voor STOWAvideo: 'Hoe werkt het stedelijk watersysteem? En hoe kun je de werking verbeteren?' en het STOWAvideo kanaal. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de uitvoering waterbeleid in 2017, groei van waterplanten en maaien, stresstest en klimaateffecten, acceptatie van nieuwe sanitatie, medicijnresten in afvalwater, riviervissen in uiterwaarden en diergeneesmiddelen in de waterketen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier. Weet u dat de Hydrotheek ook te volgen is via Twitter en Facebook?

Let op! Het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938 is er nog niet uit. 'Like de Hydrotheek facebook pagina en win dit boek'

Nieuws
STOWAvideo: Hoe werkt het stedelijk watersysteem? En hoe kun je de werking verbeteren? STOWAvideo 'Hoe werkt het stedelijk watersysteem? En hoe kun je de werking verbeteren?'

Deze korte animatie legt de werking van de stedelijke afvalwaterketen uit en geeft handvatten hoe gemeenten en waterschappen gezamenlijk de werking van de stedelijke afvalwaterketen op een doelmatige manier kunnen verbeteren. Meer weten? Klik op | details | animatie.

Deze animatie is een recente toevoeging aan het STOWAvideo kanaal. Via dit kanaal presenteert STOWA korte en aansprekende films over de resultaten van kennisprojecten en onderzoeken. De filmpjes van STOWAvideo zijn ook in de Hydrotheek te vinden. Meer weten? Klik op | alle STOWAvideo's | eerder verschenen nieuwsbericht over STOWAvideo's.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

cover De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017

De rapportage gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. >Meer informatie

Het maaien van de Eefse beek met de maaiboot. Figuur 3 in Vegetatieontwikkelingen na maaien van watergangen Twee afstudeerverslagen over de groei van waterplanten voor en na maaien

Twee afstudeerverslagen van twee studenten die hebben gekeken naar de groei van waterplanten voor en na maaien. Dit met het doel om ontwikkeling in hydraulische weerstand gedurende het groeiseizoen beter te kunnen voorspellen. >Meer informatie

cover Handreiking gestandaardiseerde stresstest light: versie 1 februari 2018 Handreiking gestandaardiseerde stresstest light

In deze handreiking wordt voor de vier thema's hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen een aantal essentiële vragen geschetst. Met kaartbeelden uit de Klimaateffectatlas worden de effecten geïllustreerd, en welke klimaateffecten kunnen in de toekomst optreden en welke impact kunnen deze hebben. >Meer informatie

Fig. 1. Value-belief-norm model to predict intention to accept new sanitation. In: Acceptance of new sanitation: the role of end-users' pro-environmental personal norms and risk and benefit perceptions Acceptance of new sanitation

Using value-belief-norm theory as a conceptual lens, this scientific article addresses the individual motivations (pro-environmental personal norms) and personal drivers (benefits) and barriers (risks) for acceptance of new sanitation by the Dutch general public. >Meer informatie

Foto Verslag van het symposium Medicijnresten in afvalwater: technieken, ontwikkelingen en alternatieven Medicijnresten in afvalwater

Uiteenlopende aspecten van medicijnresten in de waterketen worden onderzocht. Onder meer (het monitoren van) effecten, de hotspots van medicijnen in de waterketen en de werking en effectiviteit van bestaande en nog te ontwikkelen nazuiveringstechnieken. Symposium verslag en presentaties geven de laatste stand van zaken. >Meer informatie

foto cover Vis in uiterwaarden: verslag studiedag van 16 maart 2018 Vis in uiterwaarden

De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel veranderd in de uiterwaarden. Wat hebben we in die tijd geleerd? Maken riviervissen gebruik van de nieuwe habitats? En hebben beheerders voldoende mogelijkheden om de riviervissen goede levensmogelijkheden te bieden? Verslag van een studiedag. >Meer informatie

Figuur 3.5: Verdeling van bepalingen per watertype in Nederland (N=1796) In: Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen

Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan ligt de nadruk op de bijdrage vanuit de landbouwhuisdieren en zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervlaktewater vanuit een inventarisatie bij drinkwaterlaboratoria samengebracht. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van APRIL aan, gevolgd door een overzicht van de verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in APRIL verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van APRIL 2018

Figure 4-2: SEM images of particles in digested sludge solids sampled in Leeuwarden. In: Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate 1. Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate (dissertatie)

Dit onderzoek beoogde het fundament te leggen voor een techniek voor de terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib. >Meer informatie.

Foto cover Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien zijn extremer geworden 2. Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren (brochure)

Nieuwe neerslagstatistieken zijn afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. Deze statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken uit 2007 en 2015. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Figuur 1. Cyclus moerassteekmuggen. In: Steekmuggen in de Peelvenen 3. Steekmuggen in de Peelvenen (artikel)

De vraag is of er een direct verband is tussen vernatting en steekmuggen, en zo ja: hoe kunnen we die muggenoverlast voorkomen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (embargo tot 15-08-2018).

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: WUR Library (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##