print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Onderzoek naar mogelijke milieueffecten rubbergranulaat

11-12-2017

Het RIVM en STOWA doen onderzoek naar mogelijke milieu-effecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA namens de gezamenlijke waterschappen. 

Aanleiding voor het onderzoek is het bekend worden dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt. Het RIVM wees eerder al op mogelijke milieurisico’s door het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Om te weten te komen in welke hoeveelheid rubbergranulaatdeeltjes en chemische stoffen uit het rubbergranulaat in de omgeving terecht komen, neemt het RIVM monsters van (grond)water en (water)bodem in de directe omgeving van tien kunstgras voetbalvelden met rubbergranulaat. Deze monsters worden geanalyseerd en vergeleken met beschikbare milieukwaliteitsnormen. Ook wordt de informatie van onderzoeken verzameld die door individuele waterschappen en gemeentes gedaan zijn of worden.

STOWA start een parallel onderzoek naar de effecten van stoffen op water- en waterbodemorganismen via het doen van bio-assays. Samen leveren het stofgerichte spoor (RIVM) en het effectgerichte spoor (STOWA) een beeld op van de milieurisico’s in de directe leefomgeving van de velden. Het RIVM bundelt de kennis in een rapport, dat naar verwachting medio 2018 gepubliceerd wordt.

Uitgelicht Thema

Deltaproof
Het Kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met waterschappen naar antwoorden op vragen rond waterveiligheid en zoet water. Deze antwoorden zijn voor Nederland van groot belang om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Op deze themasite ... Lees meer over Deltaproof

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!