print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Onderzoek afgerond naar het voorkomen en bestrijden van zwemmersjeuk

13-08-2017

Zwemmersjeuk is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. Vandaar dat zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en STOWA onderzoek hebben laten uitvoeren naar de huidige kennis over zwemmersjeuk, en naar de effectiviteit van bekende en nieuwe maatregelen om overlast te verminderen. Ook werd onderzocht of er een verband bestaat tussen weercondities en het optreden van zwemmersjeuk. Doel daarvan was om een betere risico-inschatting te kunnen maken van het optreden en de bestrijding ervan te verbeteren.

>Download het onderzoeksrapport

Zwemmersjeuk is een aandoening met jeukende bultjes die ontstaan door een infectie met de platworm Trichobilharzia ocellata. Het wordt veroorzaakt door de larven van de worm die de huid binnendringen en daar sterven. Deze larven zitten vaak in waterslakken en hechten zich in een volgende levensfase normaal gesproken aan watervogels. Tenzij ze op de weg naar vogels mensen tegenkomen.

In het onderzoek is gezocht naar mogelijke relaties tussen weersomstandigheden en het uitbreken van zwemmersjeuk, op basis van historische uitbraken. De uitbraken vonden allemaal plaats na half mei, met een gemiddelde etmaaltemperatuur boven de twintig graden en windrichting waarbij de zwemzone zich aan lager wal bevond. De onderzoekers pleiten ervoor deze relaties verder te onderbouwen met locatiespecieke gegevens. Op die manier kan er een betere risico-inschatting worden gemaakt en kan de bestrijding effectiever worden, zoals het creëren van barrière tussen zwemzone en locatie van de larven.

Het onderzoek naar zwemmersjeuk bouwde voort op het Protocol Zwemmersjeuk uit 2012.

Studiedag: Vele wegen die naar 'ontsteende en ontkoppelde stad' leiden

12-07-2017

Stimuleren en sturen met subsidies (Venray). Burgers ontzorgen en als gemeente zelf afkoppelmaatregelen uitvoeren (Ede). Burgers enthousiast maken met aansprekende projecten, films, spellen en het inschakelen van ambassadeurs (Land van Cuijk). Focussen op drie proefgebieden en een dynamisch 3D-model toepassen (Leiden). Er lijken vele wegen die naar de ontkoppelde en ontsteende stad leiden.

Op de studiedag 'Hoe onstenen we de stad' lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. U leest er alles over in een uitgebreid verslag van deze studiedag, inclusief praktische links. >Download het verslag

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!