print

Agenda

30-03-2017, Waterinfodag 2017, met o.m. workshop SAT-WATER

De Waterinfodag is de jaarlijkse ontmoetings-, kennisdelings- en inspiratiedag over informatievoorziening in de watersector. Het is een grootschalig congres waarin overheden, bedrijven en kennisorganisaties elkaar op de hoogte brengen van alle act... Lees verder

06-04-2017, Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

De massale bloei van de blauwalg zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in oppervlaktewateren, zoals zwemwater en stadsvijvers. Denk aan drijflagen van blauwalgen en zuurstofloze omstandigheden van het water. Hoe dergelijke overlast te voorkomen ... Lees verder

06-04-2017, Emissie Symposium Water 2017

Op 6 april 2017 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer in de Observant in Amersfoort. De ochtend zal bestaan uit verschillende plenaire lezingen, waarbij emissies naar water centraal staan. In het middagdeel zullen verschill... Lees verder

11-04-2017, 11 april, Derde NKWK conferentie

De derde conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat vindt plaats op 11 april 2017 in Amsterdam. Tijdens de conferentie besteden we speciale aandacht aan de relatie tussen onderzoek en praktijkproeven. Belangrijke ... Lees verder

12-04-2017, Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Ontwikkelingen in Nederland: tegen welke kennisvragen lopen we aan?'

Nieuwe sanitatie in Nederland kent vele vormen en ontwikkelt zich snel. Duurzaamheid in relatie tot de circulaire economie en kostenefficiency zijn steeds vaker belangrijke drijvende krachten achter initiatieven om afvalwater lokaal te behandelen,... Lees verder

20-04-2017, Bijeenkomst water & energie 'Innovatieve technologieën voor groene waterschappen'

De productie, besparing en opslag van energie in het watersysteem heeft veel aandacht, zoals blijkt uit de Green Deal Energie die STOWA, de Unie van Waterschappen en het Rijk begin 2016 hebben gesloten. Op donderdag 20 april dagen we u uit om... Lees verder

20-04-2017, WEW-themadag 'Weer terug naar het beoordelen van processen'

De Werkroep Ecologisch Waterbeheer organiseert op donderdag 20 april 2017 een themadag met als onderwerp 'Weer terug naar het beoordelen van processen'. Op deze dag staan de volgende vragen centraal: zitten we met z`n allen niet teveel vas... Lees verder

08-05-2017, Derde landelijke zoet-zouttweedaagse 'Zout water in relatie tot eten, economie, ecologie en energie'

Al langere tijd brengen waterbeheerders en onderzoekers de effecten van klimaatverandering in beeld. Met name de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het (toeko... Lees verder

06-06-2017, Driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op 6, 7 en 8 juni 2017 vindt de driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer plaats. U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijzondere driedaagse waarin we kijken naar concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de r... Lees verder

08-06-2017, STOWA studiedag: Hoe ontstenen we de stad?

Het ontstenen van de stad. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want daarvoor moeten bewoners zelf aan de slag. Tijdens deze studiedag verkennen wij de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun tuin te vergroene... Lees verder

08-06-2017, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van de keringen en aan de organisatie van de nieuwe toetsronde. Vi... Lees verder

15-06-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-2

Op 15 juni vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van mete... Lees verder

19-09-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-3

Op 19 september vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van... Lees verder

23-11-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-4

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test