print

Bijeenkomst water & energie 'Innovatieve technologieën voor groene waterschappen'

Terug

De productie, besparing en opslag van energie in het watersysteem heeft veel aandacht, zoals blijkt uit de Green Deal Energie die STOWA, de Unie van Waterschappen en het Rijk begin 2016 hebben gesloten. Op donderdag 20 april dagen we u uit om met nationale en internationale marktpartijen op zoek te gaan naar de kansen die innovatieve technologie biedt om de ambities op dit gebied waar te maken.

>Bekijk korte presentaties op video

In de ochtend maakt u in korte presentaties van waterschappen en bedrijven kennis met professionals die nu al werken met innovatieve technologie. U krijgt de gelegenheid direct met hen in contact te komen tijdens een ‘open space’. Daarna bieden we een podium aan de makers van de meest veelbelovende energietechnologie in het waterbeheer. Na hun presentaties gaan we eerst met en dan zonder hen in discussie over de kansen van deze innovaties in het waterbeheer.

De dag wordt georganiseerd door STOWA in samenwerking met de Unie van Waterschappen. De uitvoering is in handen van Isle. Dit bureau identificeert wereldwijd innovatieve technologie en faciliteert drink- en afvalwaterbedrijven om samen te werken bij het opnemen van die technologie. Dat gebeurt via zogenoemde TAG-sessies (Technology Approval Group).

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich opgeven voor het thema 1 ‘Wind- en zonenergie’, of voor het thema 2 ‘Energieopslag en -besparing’. Als u zich voor 10 maart inschrijft, ontvangt u uiterlijk 15 maart een lijst met omschrijvingen van zes technologieën waarvan u er drie kunt kiezen die u het meest aantrekkelijk en relevant en dus het meest veelbelovend vindt.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies) en bedrijven die daar voor uitgenodigd worden door STOWA en de Unie van Waterschappen.

>AANMELDEN

Voorlopig programma

09.30  Inloop met koffie
10.00  In twee parallelle sessies: flash presentaties technologiebedrijven en waterschappen
10.40  In twee parallelle sessies: open space
11.15  In twee parallelle sessies: technologie 1

12.00  Lunch

12.45  In twee parallelle sessies: technologie 2
13.30  In twee parallelle sessies: technologie 3
14.15  Koffie en thee
14.30  In twee parallelle sessies: matchmaking
15.30  Afronding en samenvatting

15.45  Einde

Meer informatie

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ignaz Worm, 06-13966446

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test