print

Cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Datum
10 april. 8, 15, 22 en 29 mei 2018

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip.

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan u helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW.

De cursus is persoonlijk van opzet. Het uitwerken van de case staat centraal en er is veel ruimte voor individuele verdieping. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses.

Doelgroep
Beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Meer informatie en aanmelding
Kijk op Aquatisch ecologische systeemanalyse | PAO Techniek en Management.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test