print

KRW-congres: beleidsmiddag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen.’ Een duik in de Handreiking KRW-doelen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Datum
31 mei, 12.00 (inloop met lunch) / 13.00 (officiële start)

De uitvoering van de maatregelen in de tweede KRW-planperiode is in volle gang. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de derde KRW-plan periode (2022-2027) gestart. In de aanloop daarnaartoe gaan de waterbeheerders de KRW-doelen en bijbehorende maatregelen opnieuw tegen het licht houden, zoals de richtlijn vereist. De Stuurgroep Water heeft de spelregels hiervoor vastgelegd in de Handreiking KRW-doelen (onder andere in bestuurlijk-juridische kaders). Op donderdagmiddag organiseren de Werkgroep Doelafleiding, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO, UvW en STOWA een speciale middag om beleidsadviseurs te ondersteunen bij deze KRW-doelactualisatie.

Tijdens de middag gaan we gezamenlijk aan de slag met een aantal aspecten van de handreiking. Met behulp van een toelichting en het samen doornemen van een aantal cases wordt duidelijkheid gecreëerd over vragen als: waar zit ruimte voor maatschappelijke afwegingen en waar is dus bestuurlijke ruimte? Wie bepaalt wanneer een maatregel significante schade geeft? En wat is een significant effect? Is doelverlaging mogelijk? Wat is het tijdspad en planning? Wat is de relatie met de regionale en landelijke analyses?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van waterschappen en provincies die met de KRW werken. De middag maakt onderdeel uit van een driedaags congres.

Voor specifieke vragen kunt u contact openemen met Marcel Tonkes, m.tonkes@overijssel.nl.

>AANMELDEN

Andere onderdelen van dit driedaagse congres zijn:

  • Op woensdagmiddag 30 mei: een bestuurlijke middag over ecologische waterkwaliteit, en de rol die de handreiking KRW-doelen, watersysteemanalyses en ecologische sleutelfactoren daarin spelen. Deze middag is toegankelijk voor bestuurders. >Naar het agenda item
  • Op 1 vrijdag juni: een bijeenkomst voor inhoudelijk-specialisten waarin we dieper ingaan op de inhoud van de Handreiking KRW-doelen met een focus op de systeemanalyse en de ecologische sleutelfactoren. Dit congres is bedoeld voor mensen die de systeemanalyses uitvoeren, maar ook voor mensen die niet zelf de systeemanalyses uitvoeren, maar inhoudelijk op de hoogte moeten of willen zijn. Bijvoorbeeld inhoudelijke medewerkers van waterschappen en provincies en adviseurs op het vlak van waterkwaliteit en ecologie.  >Naar het agenda item

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test