print

TEO-festival 'Warm lopen voor energie uit oppervlaktewater'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Datum
6 juni, 12.30 - 16.00 uur

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer nodigen u graag uit voor het TEO Festival: 'Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater'. Het TEO festival is een interactieve bijeenkomst rondom de praktijk en casuïstiek op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), met inbreng van diverse deskundigen, bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen die de mogelijkheden van TEO hebben verkend.

We staan voor een grote uitdaging als het gaat om de energietransitie. Het Rijk en de decentrale overheden streven gezamenlijk 49 % CO2-reductie na in 2030. Dit gaat alleen lukken als alle mogelijkheden worden benut en alle partijen een bijdrage leveren.

Waterbeheerders willen een zichtbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving en hebben grote ambities. Waterbeheerders en gemeenten hebben elkaar nodig om deze ambities waar te maken. Naast energie uit zon en wind is water ook een bron van energie. Vooral de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater is groot. Ook afvalwater is een bron van thermische energie.

Landelijk onderzoek laat zien dat met thermische energie uit oppervlaktewater in een significant deel van de warmte- en koudevraag in Nederland kan worden voorzien. En dat op een duurzame manier! Recent onderzoek toont aan dat TEO ook technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. De gemeentelijke warmteplannen bieden kansen om deze thermische energie uit oppervlaktewater een plek te geven.

Tijdens het TEO festival worden de belangrijkste lessen tot nu toe gepresenteerd en tijdens talkshops en een innovatiemarkt worden kansen verkend voor realisatie van TEO in de praktijk, waar we meer lokaal gaan samenwerken.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers en projectleiders van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties die in hun dagelijkse praktijk bezig zijn met de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op www.stowa.nl/teo voor meer informatie en achtergronden. Bekijk ook de Deltafact Ecologische effecten koudwaterlozingen.

>AANMELDEN

Foto: kantoor gebouw De Rotterdam, gekoeld met water uit de Maas

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test