print

Watermozaïek-themadag Nutriënten

Terug
Als u u meer wilt weten over nutriënten, over hun rol binnen het aquatisch ecosysteem en het waterkwaliteitsbeheer én met anderen wilt praten over de aanpak van eutrofiëring, kom dan naar de derde Watermozaïek-themadag.

De themadag is, net als het Watermozaïek beoogt, een samenspel van wetenschap en waterschap. Aan het begin van de dag lichten wetenschappers de rol van nutriënten in organismen en ecosystemen toe; dit vormt de basis voor de rest van de dag. Daarna wordt ingegaan op de huidige nadruk binnen het eutrofiëringsbeleid op het verminderen van de fosfaatbelasting. Is dat terecht? Ook de rol van externe en interne belasting komt aan bod.

Na deze algemene inleidingen wordt de overstap gemaakt naar de praktijk. Specifiek zal worden ingegaan op de Kaderrichtlijn water en de daarin gehanteerde nutriëntennormen. Er worden posters gepresenteerd over het sturen op nutriënten in het oppervlaktewater. De toekomst van het waterbeheer, namelijk het sturen op belastingen, staat centraal in de presentatie die hierna volgt. Aansluitend volgt een presentatie over de verschillende bronnen van nutriënten en hoe hierop kan worden gestuurd. De dag wordt afgesloten met een toelichting op de nieuwe handreiking waterbodems en de rol van nutriënten in dit instrument voor risicobeoordeling van waterbodems, onder de Waterwet.

Als u tijdens de dag een poster wilt presenteren, kunt u contact opnemen met Tessa van der Wijngaart.

De themadagen worden georganiseerd door de STOWA, in samenwerking met het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen. Het bijwonen van de dag is gratis.Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test