print

Bijeenkomst 'Leidt tijdelijke droogval tot helder water?'

Terug

In het KRW-innovatieproject Tijdelijke Droogval als waterkwaliteitsmaatregel wordt beoogd droogval als maatregel op verschillende locaties te testen en de reacties van het watersysteem op deze vorm van beheer zo goed mogelijk te identificeren en te doorgronden. Het uiteindelijke doel is de toepasbaarheid en effectiviteit van deze maatregel voor verschillende watersystemen vooraf in te kunnen schatten.

De projectvorm is deels een demonstratieproject om te laten zien dat deze maatregel werkt en betaalbaar is. In totaal wordt de maatregel in vier meren uitgevoerd, waarvan één in Rottige Meenthe. Daarnaast vindt er laboratoriumonderzoek en onderzoek in proefvijvers plaats om de achterliggende processen te kunnen doorgronden en de resultaten wetenschappelijk te onderbouwen. Het laboratoriumonderzoek en de experimenten in proefvijvers worden uitgevoerd door Deltares, De Radboud Universiteit en B-Ware.

De bijeenkomst
Tijdens een speciale bijeenkomst gaan we in allereerst in op de bestuurlijke aspecten en het maatschappelijk draagvlak voor deze waterkwaliteitsmaatregel. ‘s Middags en tijdens de excursie richten we ons op wetenschappelijke achtergronden en voorlopige resultaten. De bijeenkomst is daarom bedoeld voor zowel bestuurders als medewerkers van waterschappen, gemeenten, provincies, terreinbeheerders en andere instellingen die betrokken zijn bij het waterbeheer en bovendien voor alle mensen die wetenschappelijke belangstelling voor het project hebben (medewerkers van onderzoeksinstellingen, universiteiten, ingenieursbureaus; studenten, etc).

Opgeven?
U kunt zich opgeven via deze link. U wordt dan doorgeleid naar het opgaveformulier op de website van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test