print

Watermozaïekdagen 2012: op weg naar mooi, schoon en levend water!

Terug

STOWA heeft binnen het kennisprogramma Watermozaïek opmerkelijke onderzoeksresultaten behaald. Op 12 en 13 december 2012 deelde STOWA de tot dan toe behaalde resultaten met de deelnemers aan de WM-dagen 2012. Ook werd vooruit gekeken  naar het ecologisch waterbeheer van de toekomst en de rol die deze resultaten hierbij kunnen spelen.

In samenwerking met waterbeheerders, adviseurs, universiteiten en kennisinstellingen zijn onder de vlag van het Watermozaïek diverse onderzoeken uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit van innovatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het (tijdelijk) laten droogvallen van meertjes, gekeken hoe de stroom van voedingsstoffen uit de waterbodem kan worden beperkt en onderzocht hoe beken ecologisch gezond kunnen worden gemaakt. Daarnaast is er gewerkt aan het ‘monteren’ en voor het voetlicht brengen van reeds bestaande kennis.
 
Op 12 december lag de nadruk op de projectresultaten van de afgelopen jaren.  Op 13 december lag de nadruk op de context van de projecten: hoe kunnen de verworven inzichten bestuurlijk tot uiting worden gebracht en hoe kunnen ze bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid van het waterbeheer. Er werd stilgestaan bij de rol van bestuurders bij het verbinden van wateropgaven, waaronder die van de Kaderrichtlijn Water en bijbehorende stroomgebiedbeheerplannen.


Verslag

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test