print

Nieuwsoverzicht

Wordt 'Slim Malen' de nieuwe standaard in het watersysteembeheer?

18-06-2018 Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn de gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd flexibiliteit bieden aan de electriciteitsmarkt. Zo kunnen waterschappen ook een rol ... Lees verder

Energie uit oppervlaktewater: oplossing voor gasvrij wonen?

06-06-2018 Thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater kan een duurzaam alternatief voor aardgas zijn. Volgens de waterbeheerders kan deze duurzame energiebron zelfs voorzien in 25 tot 40% van de warmtevoorziening van gebouwen. Dat is goed nieuws, want het Rijk en de decentrale overhed... Lees verder

Nieuwe cursusbrochure Wateropleidingen

04-06-2018 Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2018/2019. Zoals gebruikelijk een overzicht van meer dan 100 verschillende cursustitels voor de watersector, allemaal actueel en praktijkgericht. Naast nieuwe titels en herzieningen voegt Wateropleidingen dit jaar oo... Lees verder

Innovatieve noodmaatregelen beproefd bij Floodproof Holland

04-06-2018 Op 31 mei jl. beproefden RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overstroming. Het evenement werd georganiseerd door VP Dellta. STOWA nam deel aan de proeftuin. De deelnemers ... Lees verder

Instrumenten voor uitvoeren watersysteemanalyses

31-05-2018 STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt en eenvoudig te downloaden. >Naar instrumenten voor ESF's stilstaande wateren &... Lees verder

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

31-05-2018 De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een... Lees verder

STOWA geeft aanzet voor beschrijving ecologische systeemtoestanden (EST's)

29-05-2018 STOWA heeft onlangs een eerste aanzet gepresenteerd voor een beschrijving van Ecologische systeemtoestanden (EST’s) voor stilstaande wateren. De EST's zijn naast de sleutelfactoren belangrijke instrumenten voor inzicht in de ecologische toestand van watersystemen en het nemen van kosten... Lees verder

Lancering nieuwe website STOWA

29-05-2018 10,9,8,7,6...... We tellen af naar de lancering van onze nieuwe website. Begin juli is het uiteindelijk zo ver, na meer dan een jaar van voorbereiding en ontwikkeling. The devil is in the details, dus we zijn achter de schermen nog druk bezig om het er voor de schermen goed uit te laten zie... Lees verder

Risico muskusrattenbestrijders op infectie met seoulvirus klein

18-05-2018 Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van een studie naar risico voor muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus. Dit virus wordt overgedragen door bruine ratten. Recent werd in ons land melding gemaakt van besmette bruine ratten. Bruine ratten worden soms als bijvang... Lees verder

Animatie over werking stedelijk watersysteem

14-05-2018 STOWA en stichting RIONED hebben een korte animatie laten maken over de werking van de stedelijke afvalwaterketen. De animatie laat ook zien hoe gemeenten en waterschappen dit systeem op een doelmatige manier kunnen verbeteren, zodat wateroverlast wordt gereduceerd. Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test