print

Ambitieuze plannen Nationaal Consortium Zon op Water: 2000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023

Terug
Datum: 01-02-2017

Op 10 januari 2017 vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft de ambitie om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de realisatie van drijvende zonneparken te bevorderen. Om precies te zijn: 2000 hectare in 2023. Daarmee willen ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame-energiedoelstellingen van Nederland. STOWA maakt deel uit van het consortium, dat onder leiding staat van SEAC (Solar Energy Application Centre).

In Nederland en vergelijkbare landen is het beschikbaar landoppervlak voor zonneparken beperkt. Er zijn daarentegen grote oppervlakken water beschikbaar die mogelijk geschikt zijn voor drijvende zonnecentrales. Deze kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2023. Er is echter nog een aantal barrières weg te nemen om dit potentieel te ontsluiten en ook voldoende vertrouwen bij investeerders op te bouwen. Zonne-energie op water heeft de belofte in zich om goedkoper te worden dan zonne-energie op land, vanwege efficiëntere projectontwikkeling, hogere kWh-opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere parken aan te leggen dan op land.

Pilot
Het eerste doel van het consortium is het uitvoeren van een onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van stormbestendige constructies voor drijvende zonneparken. Er worden hiervoor vanaf april 2017 in een pilot vier verschillende systemen beproefd van Nederlandse leveranciers (van linksboven met de klok mee: Sunfloat, Sunprojects, Wattco en Texel4trading). De pilot vindt plaats in de Slufter op de Maasvlakte, een 200 hectare groot baggerdepot onder gezamenlijk beheer van Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het doel van de pilot is onder meer het bepalen van de opbrengst voor de vier concepten, het in kaart brengen van de krachten op de systemen en het waar nodig optimaliseren van de concepten.

Vergunbaarheid
Het consortium voert daarnaast een studie uit naar de vergunbaarheid van drijvende PV-systemen in Nederland. Dit betreft zowel het ontwikkelen van een beoordelingskader voor de betrokken overheden, als het in kaart brengen van de te doorlopen procedures voor de initiatiefnemer. Belangrijke aspecten hierbij zijn veiligheid, ecologische aspecten en waterkwaliteit. De vergunbaarheidsstudie wordt geleid door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA,  in samenwerking met Rijkswaterstaat en lagere overheden.

Het consortium bestaat verder uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, de gemeente Rotterdam, de kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin, zeven waterschappen en vier drinkwaterbedrijven. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test