print

Eerste stappen Risicobenadering zoetwatervoorziening gezet

Terug
Datum: 24-01-2017

STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat o.a. over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De eerste voorzichtige stappen zijn inmiddels gezet.

>Download de eerste rapportage van het project

Hoe kunnen we (liefst kwantitatief) onderbouwde besluiten nemen over de waterverdeling over sectoren en gebieden? En hoe kunnen we de kosten en (maatschappelijke) baten van zoetwatermaatregelen bepalen? Deze vragen worden steeds belangrijker, nu er steeds vaker knelpunten gaan optreden bij de zoetwatervoorziening in Nederland. Om deze vragen te beantwoorden zijn Deltares, HKV en WER gestart met de ontwikkeling van een risicobenadering zoetwatervoorziening. Kern van de benadering is het combineren van de kans op het vo´o´rkomen van droogte met de welvaartseffecten van droogte. Samen vormen ze het risico van droogte, ofwel: de jaarlijkse verwachtingswaarde van het welvaartseffect. Met deze benadering kan het risico van droogte in de huidige en toekomstige situatie worden ingeschat en kunnen de baten van mogelijke maatregelen - uitgedrukt in droogterisicoreductie - worden bepaald.

De methodiek wordt toegepast in twee regionale casussen, in laag en hoog Nederland. Hier gaat het veelal ook om kosten en baten en bij wie deze liggen. De eerste casus vindt plaats in het gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal. >Download het Plan van Aanpak. De tweede bij de Berkel (waterschap Rijn en IJssel).

Bij de studie zijn Rijkswaterstaat, Deltaprogramma Zoetwater, diverse waterschappen stakeholders betrokken. De resultaten zullen ook bruikbaar zijn in het traject ‘Waterbeschikbaarheid’ dat in alle regio’s wordt opgepakt.
 

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test