print

Geactualiseerde visie op regionale waterkeringen verschenen: 'Verder bouwen op een goed fundament'

Terug
Datum: 25-01-2017

Verder bouwen op een goed fundament. Dat is de veelzeggende titel van de nieuwe visie op de regionale keringen die onlangs uitkwam. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de totstandkoming.

>Lees een samenvatting van de nieuwe visie

>Download de nieuwe visie

Na het uitkomen van de eerste visie in 2004 zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen. De keringen zijn - in navolging van primaire keringen - aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn versterkt. Zo is in de afgelopen twaalf jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren door.

Goed fundament
Er is een goed fundament gelegd dankzij de eerste visie. De actualisatie is volgens dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Ben de Reu (Zeeland) dan ook vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan.

Overstromingsbenadering
Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen hebben de kijk op waterveiligheid veranderd. De overstromingskansbenadering doet zijn intrede en leidt voor de primaire waterkeringen tot een omvangrijke beoordelings- en verbeteropgave. Ook zijn met het Deltaprogramma inzichten ontstaan over ruimtelijke adaptatie en meerlaagsveiligheid. Een vraag?die in de afgelopen jaren naar voren is gekomen, is of een vergelijkbare waterveiligheidsbenadering moet gaan gelden voor regionale waterkeringen. Op dit ogenblik wordt voor regionale waterkeringen niet overwogen over te stappen op deze benadering. De nieuwe visie geeft wel een eerste duiding van de mogelijke gevolgen van zo'n overstap.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test