print

Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus officeel gestart: werken aan een klimaatrobuust water- en bodemsysteem

Terug
Datum: 13-12-2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen hebben op dinsdag 13 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het kennisprogramma Lumbricus (lat. voor regenworm). Binnen dit programma werken diverse partijen samen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. In sociëteit Nieuwspoort (Den Haag) zegde minister Schultz twee miljoen euro toe voor het programma.

Hoog Nederland is voor een groot deel afhankelijk van regenwater. Water inlaten uit de rivieren is hier niet mogelijk om aan de watervraag te voldoen. Landbouw en natuur, maar ook recreatie, de regionale economie en stedenbouw kunnen echter niet zonder voldoende en schoon water. Als gevolg van klimaatverandering is dat niet altijd meer voorhanden. Soms is er veel te veel, soms juist een tekort. Een gezonde bodem kan helpen om dit probleem op te lossen, want een gezonde bodem kan meer water vasthouden in natte perioden en weer afgeven bij droog weer. Bij het werken aan een klimaatrobuuste inrichting kunnen water en bodem dus niet los van elkaar gezien worden. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water in beken en sloten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bodem.

Hoge zandgronden
In het kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus, een initiatief van de waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen, werken meer dan twintig partijen - waaronder STOWA - intensief samen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Het programma richt zich met name op de zandgronden van Oost en Zuid Nederland. Door de klimaatverandering doen zich hier steeds vaker problemen voor zoals droogte(schade), afvoerpieken en bodemverdichting, met flinke (economische) schade als gevolg. Lumbricus werkt aan structurele oplossingen voor deze problemen. In twee proeftuinen in Brabant en Overijssel worden innovatieve maatregelen op het gebied van bodem en water in samenhang beproefd. Het programma onderzoekt daarnaast hoe in het waterbeheer beter gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke processen. Door te ‘bouwen met de natuur’ verbetert het natuurlijke karakter van beken en rivieren, en tegelijk de waterkwaliteit.

Theorie in de praktijk
Het bijzondere van Lumbricus is dat kennisinstituten, universiteiten, bedrijfsleven en overheid samen werken aan kennisontwikkeling en deze direct toepassen in de praktijk. Zo zijn er instrumenten (o.a. de Waterwijzer Landbouw) die in opdracht van STOWA ontwikkeld worden en worden toegepast in de praktijk. Vanuit de praktijk wordt vervolgens gekeken wat er verbeterd moet worden en dit wordt meegenomen in het verdere ontwikkelingstraject.

Het totale programma heeft een looptijd van vijf jaar en kost acht miljoen euro. Van dit bedrag wordt zes miljoen euro opgebracht door de consortiumpartners. Het ministerie van I&M draagt twee miljoen euro bij. Met de samenwerkingsovereenkomst en de bijdrage van het ministerie, kan het kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus daadwerkelijk van start.


Samenwerkende partijen in Lumbricus zijn: Alterra, De Bakelse Stroom, Deltares, Future Water, KnowH2O, KWR Watercycle Research Institute, Louis Bolk Instituut, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Radboud Universiteit, STOWA, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap  Peel en Maasvallei en Waterschap Vechtstromen.

Meer weten over Lumbricus?

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test