print

Project ‘Slim malen’ komt op stoom

Terug
Datum: 10-11-2016

In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. De uitvoerende partijen hebben het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Zo heeft de TU Eindhoven voor het project Klaudia Horváth aangenomen als postdoc. Klaudia heeft veel ervaring met voorspellende regelingen voor water- en irrigatiesystemen. Zij gaat verschillende optimalisatietechnieken ontwikkelen en testen in de pilots.

Alle pilots hebben dezelfde hoofddoelen: het minimaliseren van het energieverbruik en het bepalen van de mate van flexibiliteit in de besturing van de poldergemalen. Hiernaast worden in iedere pilot specifieke accenten gelegd. In de pilot bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de meerwaarde onderzocht van een complexe optimalisatie ten opzichte van een eenvoudigere regeling. Bij Wetterskip Fryslân zitten verschillende pomptypes in de pilot (vijzels en gesloten schroefpompen), die tot andere optimalisatieresultaten kunnen leiden. Bij Waterschap Rivierenland wordt bij de sturing niet alleen rekening gehouden met een cascade van stuwen, maar ook met een spui- en pompregime, waardoor vismigratie gestimuleerd wordt. In de vierde en laatste pilot bij Waterschap Zuiderzeeland ligt het accent op de invloed van onzekerheden in de vereenvoudigde optimalisatie-modellen en weersvoorspellingen.

Toolbox
Deltares en Nelen & Schuurmans zijn inmiddels druk bezig met de ontwikkeling van een generieke toolbox voor anticiperende regelsystemen (RTC Tools 2.0). Op basis van deze open-source toolbox kunnen peilbeheerders straks niet alleen hun streefpeil handhaven en optimaliseren, maar ook andere sturingsdoelen behalen, zoals zo laag mogelijk energieverbruik of kosten. Klaudia Horváth gaat hiermee aan de slag in de pilots. Verder werkt e-Risk Group aan de uitbreiding van energiemarktmodellen om de flexibele inzet van gemalen in scenario-studies van de energiemarkt mee te kunnen nemen. Het doel van deze studie is onder andere om de indirecte CO2-besparing als gevolg van de flexibele inzet van gemalen te kwantificeren. Door de flexibele inzet van gemalen hoeft er minder flexibiliteit geleverd te worden door het bijschakelen van fossiele centrales of het afschakelen van windmolenparken of zonnepanelen. Dit levert een indirecte CO2-besparing op voor de waterschappen.

Nieuwe waardeketen
Waterschappen kunnen op dit moment vooral op hun pompkosten besparen door zoveel mogelijk ’s nachts te pompen op het speciale nachttarief. In de toekomst zullen de energietarieven echter steeds meer bepaald worden door de variatie in de beschikbaarheid van zon- en windenergie. Door vergroting van het aanbod van zon- en windenergie zal het dag-nacht- tarief vervangen worden door dagelijks variërende uurtarieven. De waterschappen kunnen actief aan deze verduurzaming bijdragen door hun gemalen flexibel in te zetten. De energiebedrijven staan intussen al in de startblokken om ervaring op te doen met de flexibele vraag naar energie in het watersysteem op verschillende energiemarkten; deze activiteiten kunnen tot een nieuwe waardeketen leiden: flexibel waterbeheer. Dit geeft in elk geval een geheel nieuwe dimensie aan het werk in waterbeherend Nederland. Dit kwam naar voren uit het laatste Gebruikersgroepsverleg van ‘Slim Malen’, waarin de participerende energiebedrijven hun visies presenteerden op de nieuwe waardeketen Flexibel waterbeheer.

Inmiddels hebben de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta zich ook aangesloten bij het onderzoeksproject “Slim Malen”, waardoor er in totaal acht deelnemende waterschappen en vier energiebedrijven met recht gesproken kan worden van een landelijk onderzoeksproject. Het onderzoeksproject ‘Slim Malen’ wordt nu gezamenlijk gefinancierd en uitgevoerd door STOWA, RVO, Deltares, TU Eindhoven, RWS-WVL, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Wetterskip Fryslân, Waterschappen Zuiderzeeland, Rivierenland, Scheldestromen, Brabantse Delta, Hollandse Delta en private partijen Nelen & Schuurmans, e- Risk Group, Eneco, Delta, Alliander EXE, Actility en XYLEM Water Solutions.


 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test