print

Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

Terug
Datum: 11-11-2014

Op 10 november 2014 jl. hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) de 'Samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder' ondertekend. De partijen hebben hierin afgesproken dat in de polder een bijzondere bezwijkproef gaat plaatsvinden om meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van veendijken.

De Leendert de Boerspolder is een eiland van zes hectare aan de rand van de Kagerplassen, ten zuiden van de Haarlemmermeer. Het eiland is onderdeel van een waardevol veenpolderlandschap en is op dit moment in agrarisch gebruik. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de polder grotendeels aangekocht om gedempt boezemwater te compenseren. Hierdoor zal de functie gaan veranderen van een landbouwpolder in een natuurvriendelijke plas. De werkzaamheden die door de herinrichting van de polder worden uitgevoerd, bieden een grote kans om een bezwijkproef uit te voeren omdat de bestaande kade deels zal moeten verdwijnen.

De boezemkade rondom de Leendert de Boerspolder is een kade op veen. In het verleden heeft veel onderzoek plaatsgevonden op het gebied van klei dijken op veen. Hierdoor zijn rekenmodellen aangescherpt en ontwikkeld. Deze ontwikkelde kennis is echter nog nooit in de praktijk getest. Deze kans is er nu wel.

Eind 2013 heeft Rijnland contact gezocht met STOWA en binnen het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen de vraag neergelegd of waterschappen en provincies interesse hebben een bezwijkproef uit te voeren om de ontwikkelde kennis in de praktijk te testen. De betrokken waterschappen en provincies reageerden enthousiast en hebben meegeholpen de onderzoeksvraag te formuleren en een financiële bijdrage te reserveren. Met deze ondertekening is een belangrijke stap genomen en kan de dijkbezwijkproef starten.

Voor meer informatie over de proef kunt u contact opnemen met Robin Biemans van STOWA, 033 460 32 00.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test