print

Watermozaïek in 2017: uitwerken en verankeren ecologische sleutelfactoren

Terug
Datum: 28-02-2017

2017 staat voor het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA vooral in het teken van de uitwerking en verankering van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Zij vormen de basis voor watersysteemanalyses. Met behulp van deze factoren wordt inzichtelijk wat de ecologische toestand van een watersysteem is, waarom die zo is en welke maatregelen je kunt nemen om de toestand te verbeteren.

>Kijk voor meer informatie op ecologische sleutelfactoren.nl

Voor de set ESF’s voor stilstaande wateren lopen nu veel uitwerkingen tegelijkertijd. De ESF Verwijdering bijvoorbeeld, is onlangs gegund aan een consortium van TAUW en Witteveen+Bos. Zij stellen momenteel een Plan van Aanpak op. Het is de bedoeling dat relevante kennisinstituten bij de uitwerking ook een inbreng krijgen. De uitwerking van deze sleutelfactor moet eind van het jaar gereed zijn. Op de themasite van Watermozaïek staan de planning voor de uitwerking, de consortia en de leden van de begeleidingscommissies voor alle ESF’s genoemd.

Stromende wateren
Ook het opstellen van de sleutelfactoren voor stromende wateren is in volle gang. Deze factoren zijn, net als die voor stilstaande wateren, ingedeeld in basisfactoren voor een gezond systeem, aanvullende factoren en factoren voor specifieke omstandigheden. Onder de basisfactoren vallen Afvoerdynamiek (met grondwater en stagnatie) en Natte Doorsnede. De aanvullende factoren zijn Connectiviteit, Waterplanten en BufferzoneBelasting en Toxiciteit zijn met name chemisch van aard. Zij zijn ondergeracht bij de factoren voor specifieke omstandigheden. Natuurlijk speelt ESF context ook mee. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de indeling. Voor ESF context en toxiciteit sluiten we aan bij de ESF’s voor stilstaande wateren. De overige ESF’s voor stromende wateren worden dit jaar opgeleverd. De planning en voortgang kunt u vinden op de Watermozaïek themasite

Op dit moment is het al mogelijk om op hoofdlijnen een watersysteemanalyse te doen volgens de ESF-methodiek. Aan het einde van dit jaar is een diepgaande analyse mogelijk voor alle ESF’en. Deze planning stelt waterbeheerders in staat de afgesproken KRW-doelen en bijbehorende maatregelen te evalueren en mogelijk aan te passen met het oog op de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test