print

Waterschappen, STOWA en Rijk ondertekenen nieuwe Green Deal Energie

Terug
Datum: 21-03-2016

Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de nieuwe Green Deal Energie die de waterschappen, STOWA en het RIJK op 21 maart hebben getekend.

Als geen ander ondervinden de waterschappen in hun dagelijks werk de gevolgen van de klimaatverandering. Zij nemen maatregelen om het land te beschermen tegen het water, maar gaan ook voorop in de strijd tegen klimaatverandering. In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs (temperatuur mag niet meer dan 1,5 graad stijgen), zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te gaan worden. Dit betekent net zoveel duurzame energie opwekken als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Green Deal Energie
Doel van de Green Deal Energie is om de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen veel middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater.

In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar zogenaamde Energiefabrieken. Deze nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast ook toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ook kunnen terreinen waar mogelijk ter beschikking worden gesteld aan bijvoorbeeld burgercoöperaties.

De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40 procent in het eigen energieverbruik zullen voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden. De ondertekening door Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu), Meindert Smallenbroek (ministerie van Economische Zaken), Luc Kohsiek (STOWA) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) vond plaats tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag in Den Haag (zie foto).

Onderzoeksprogramma
Aan de Green Deal Energie is  een onderzoekstraject gekoppeld van STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800 duizend euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Zo wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de gemalen van de waterschappen. RVO ondersteunt de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken bij de uitvoering van Green Deals. Luc Kohsiek, voorzitter van de STOWA: “Wij gaan aan de slag met onderzoek naar nieuwe vormen van energie in het waterbeheer en mogelijkheden om minder energie te gebruiken. Daarbij wordt gedacht aan het benutten van koude en warmte uit het oppervlaktewater, waterkracht en ook onderzoek naar minder energiegebruik door gemalen. De overeenkomst met RVO gaat ons helpen om innovaties sneller te ontwikkelen en toe te passen.”

Energiekaart
De waterschappen laten op een digitale Energiekaart zien dat zij al volop aan de slag zijn met de voornemens uit de Green Deal Energie. Op energiekaart.uvw.nl is de kaart van de Nederlandse waterschappen te zien met daarop ruim 220 duurzame energieprojecten.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test