print

Waterschappen gaan NEO-alginaat winnen uit Nereda®slibkorrels

Terug
Datum: 10-11-2016

Waterschap Rijn en IJssel gaat in Zutphen een innovatieve en duurzame Nereda® zuiveringsinstallatie bouwen, met daaraan gekoppeld een installatie om NEO-alginaat terug te winnen uit de bij het zuiveren vrijkomende slibkorrels. Het is een mooi voorbeeld van de afvalwaterzuivering als Grondstoffenfabriek. Vandaar de naam: NEO-alginaatfabriek. Het waterschap gaat 11 miljoen euro investeren. De bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2017.

NEO-alginaat - Nereda Opgewekt Alginaat - is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor kan het breed toegepast worden, bijvoorbeeld in de tuinbouw, de papier- en de betonindustrie. Het kan worden gebruikt als verdikkings-/verlijmingsmiddel, coating en stabilisator. Op dit moment wordt er alginaat gewonnen uit zeewier. Dat gebeurt in China. Dit is een relatief duur proces. Het gebruik van dit ype alginaat beperkt zich daardoor veelal tot de medische wereld (mal van kunstgebitten, alginaatpleisters). Door het slim combineren van bestaande en nieuwe technieken kan dit nu ook in Nederland gemaakt worden, uit de slibkorrels die achterblijven bij het zuiveren van afvalwater met een Nereda®-installatie. Het alginaat kan hierdoor duurzamer, goedkoper en breder inzetbaar op de markt gebracht worden. De nieuwe installatie behandelt het restwater van twee zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina.

Samenwerking
Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en Waterschap Vallei en Veluwe al enkele jaren intensief onderzoek naar de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat uit de nereda-slibkorrels. Subsidies van Provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken helpen om dit onderzoek te kunnen uitvoeren en het risico van een eerste toepassing te kunnen dragen. Het onderzoek mondt nu uit in de bouw van twee alginaat extractie-installaties. Niet alleen in Zutphen, maar ook in Epe, bij Waterschap Vallei en Veluwe. Het gaat om een wereldprimeur. Ook worden in samenwerking met marktpartijen nieuwe toepassingen ontwikkeld voor dit veelbelovende nieuwe en duurzame product. Gesprekken met potentiële afnemers daarover zijn nu gaande. Foto: Artist impression van de nieuwe installatie

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test