print

Programmacommissies

Programmacommissie Watersystemen (PCW)

Rob Immink, voorzitter Waterschap Rijn en IJssel
Jody de Brouwer Waterschap Scheldestromen
Michael Bentvelsen Unie van Waterschappen
Rob Merkelbach Waterschap Aa en Maas
Alice Fermont AGV/Waternet
Gerda Brilleman-Brondijk Provincie Drenthe
Erik de Haan Provincie Zuid-Holland
Vincent Beijk/Marcel van den Berg Rijkswaterstaat WVL
Pieter Waaijer Waterschap Vallei en Veluwe
Roel Bronda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Joost van der Cruijsen Waterschap De Dommel
Auke de Ridder Waterschap Drents Overijsselse Delta
Michelle Talsma STOWA
Bas van der  Wal STOWA

 

Programmacommissie Waterkeren (PCWK)

Rixt Wierda-Voorzitter Waterschap Drents Overijsselse Delta
Elise Reincke Wetterskip Fryslân
Karin Dijkstra Waternet
Evert Hazenoot Waterschap Rivierenland
Dolf Moerkens Unie van Waterschappen
Laura de Vrueh Provincie Zuid-Holland
Myron van Damme TU Delft
Marcel Bottema Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Roy Hendriks Provincie Gelderland
Leontien Barends Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Don de Bake Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Petra Goessen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Carola van Gelder-Maas Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Marian Booltink Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Joop de Bijl Waterschap Aa en Maas
Guiljam van der Schelde (Agendalid) Waterschap Scheldestromen
Henk van Hemert STOWA
Ludolph Wentholt STOWA
Wout de Vries Rijkswaterstaat
Jan Willem Nieuwenhuis Waterschap Noorderzijlvest

 

Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW)

Erica Mosch Waterschap Hunze en Aa's
Douwe-Jan Tilkema Waterschap Vallei en Veluwe
Jarno de Jonge Waterschap De Dommel
Alex Sengers Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Peter Knaapen Hoogheemraadschap van Rijnland
Hardy Temmink WUR
Elbert Majoor Waterschap Drents Overijsselse Delta
   
Gerard Rijs Rijkswaterstaat
André Struker, voorzitter Waternet
Rafael Lazaroms Unie van Waterschappen
Olaf Duin Waterschap Hollandse Delta
Cora Uijterlinde STOWA
Jelle Roorda Waterschap Limburg

 

Programmacommissie Waterketen (PCWatKet)

Rudi Gerard, voorzitter Waterschap Rijn en IJssel
Ton Beenen Stichting Rioned
Martijn Klootwijk Gemeente Breda
Ruud van Esch Unie van Waterschappen
Stefan Weijers Waterschap De Dommel
Carl Paauwe Hoogheemraadschap van Delfland
Richard Koopman MSc. Waterschap Regge en Dinkel
Henry van Veldhuizen Waterschap Vallei en Veluwe
Fred Klein Woolthuis Waterschap Noorderzijlvest
Maarten Nederlof Waterschap Aa en Maas
Mark Lamers Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bert Palsma STOWA
Cora Uijterlinde STOWA

 

Contact