print

Suggesties voor kennisontwikkeling

Suggesties van derden aan STOWA voor kennisontwikkeling op het gebied van regionaal waterbeheer zijn zeer welkom. Houdt bij het indienen van deze suggesties wel de doelstellingen van STOWA voor ogen. De resultaten van de ingediende voorstellen moeten een bredere toepassing kennen. Ze moeten niet te beheersmatig zijn, zo mogelijk grensverleggend en van enige omvang. Voor een nadere afbakening kunt u de STOWA Strategienota raadplegen.

Voor het indienen van suggesties kunt u een algemeen projectidee-formulier downloaden.

Mail uw formulier naar STOWA, of naar één van de betreffende projectcoördinatoren:
-    Cora Uijterlinde, Afvalwatersystemen
-    Bert Palsma, Waterketen
-    Michelle Talsma of Bas van der Wal, Watersystemen
-    Ludolph Wentholt, Waterkeringen

Alle suggesties toetst de betreffende projectcoördinator aan de STOWA-doelstellingen. Daarna besluiten de programmacommissies of een projectsuggestie concreet vervolg krijgt. De programmacommissies komen drie keer per jaar bijeen.

 

Contact