print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject

Waterketen