print

Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten

Terug
Projectcode 432.695
Uitvoerders Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel, Waternet, Wetterskip Fryslân en waterschap Zuiderzeeland  
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2017

Via literatuuronderzoek, worden in dit project de aanwezigheid (in tijd en hoeveelheid) van woekerende waterplanten per waterschap in Nederland inzichtelijk gemaakt en hun potentieel voor eiwitwinning.

Voor een tiental meest voorkomende water- en landplanten zal tevens worden gekeken naar andere producten die via bioraffinage te maken zijn, zowel als hoofdproduct als bijproducten. Denk aan: winning van lignocellulose uit de vezels; gebruik van vezels in de papier- en kartonindustrie; vezels voor veevoeder; toepassing als substraat voor oesterzwamkwekerij; zuivering van sappen/winning van suikers, specifieke inhoudstoffen; gebruik van de resten als cosubstraat in vergisters of compostering.

Op basis van de inventarisatie wordt een initiële analyse uitgevoerd om vast te stellen welke plant-productcombinaties de meest kansrijke zijn om verder uitgewerkt te gaan worden. Op voorhand zullen veelvoorkomende waterplanten zoals Grote Waternavel en Waterteunisbloem daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Hierbij wordt op hoofdlijnen gedefinieerd wat de meest kansrijke business cases zijn en wat de kritische parameters zijn. Deze parameters zullen in volgende fases vervolgens worden onderzocht, uitgewerkt en vastgesteld.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login