print

Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen. Feiten, cijfers en achtergronden

Terug
Rapportnr 2017-19
ISBN 978.90.5773.743.5
Type Brochure
Prijs € -
Datum 18-12-2017

Documenten

Download Bestel

Fosfor. Het stelt waterkwaliteitsbeheerders soms voor grote problemen, maar biedt ze tegelijkertijd veelbelovende kansen. Met het terugwinnen en hergebruiken van fosfor (in de vorm van fosfaat) slaan de waterschappen twee vliegen in één klap. Het zorgt voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit en draagt tegelijkertijd bij aan de circulaire economie waarin van afvalstoffen herbruikbare grondstoffen worden gemaakt. Dit sluit aan bij de grote ambities die waterschappen op dit gebied hebben. Bovendien leidt fosforverwijdering in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vaak tot lagere onderhoudskosten (minder ‘scaling’ van rwzi-leidingen).

Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? Waar kan het wel en niet? Hoeveel effect heeft het? En hoe zit het met wet- en regelgeving?

In deze brochure 'Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen' krijgen waterschappers de antwoorden op al deze vragen. Antwoorden waar ze - naar wij hopen en verwachten -  in hun (beleids)praktijk mee verder kunnen bij het nemen van belangrijke beslissingen over dit onderwerp.

Publicaties