print

Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton

Terug
Rapportnr 2017-09
ISBN 978.90.5773.732.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 04-12-2017

Documenten

Download Bestel

Deze handreiking geeft invulling aan de behoefte om continu inzicht te hebben in de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. De handreiking is geschreven naar aanleiding van de wijziging in de Waterwet die op 1 januari 2014 is ingegaan. Met de wijziging is een continu inzicht in de veiligheid gewenst. Of in het geval van asfaltdijkbekledingen: inzicht in de weerstand tegen verschillende faalmechanismen. Het continu inzicht wordt ook continu toetsen genoemd, waarbij de toets tussen de sterkte en de belasting plaatsvindt.

De handreiking moet de komende jaren haar bruikbaarheid in de praktijk aantonen, waarbij er steeds meer trends in de tijd kunnen worden verkregen: per dijkvak en per asfaltkwaliteit. Als er steeds meer data zijn, kan de restlevensduurprognose beter worden en het levensduurmodel kan verder worden uitgebreid. Voor open steenasfalt en vol&zat gepentreerde breuksteen zal nog meer praktijkervaring nodig zijn, om daarna te komen tot een geuniformeerde aanpak.

(Foto: Deltares)

Publicaties