print

PACAS poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen

Terug
Rapportnr 2018-02
ISBN 978.90.5773.770.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 23-03-2018

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar het doseren van poederkool aan actief slib van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Op rwzi Papendrecht werd hiervoor een full scale installatie gebouwd om de werking en effectiviteit te onderzoeken. Belangrijkste uitkomst is dat het doseren van poederkool een eenvoudige no-regret maatregel is om medicijnresten te verwijderen.

Achtergrond

De Nederlandse watersector is al een aantal jaren bezig met de aanpak van medicijnresten in (afval)water, via bronaanpak, monitoring en introductie van nieuwe technologie. In 2017 is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met de Ketenaanpak Medicijnresten. In het kader hiervan heeft STOWA al de ‘Landelijke Hotspotanalyse Geneesmiddelen rwzi’s’ gepubliceerd, evenals een overzicht van beschikbare en opkomende technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater.

Vier drinkwaterbedrijven en zeven waterschappen langs de Maas, Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken in het consortium Schone Maaswaterketen samen om de Maas schoner te maken. De Maas is een regenrivier en ondanks dat de Maas ook een bron voor drinkwaterbereiding is, bestaat in tijden van droogte bestaat de afvoer voor een groot deel uit rwzi-effluent. Daarom hebben de aangesloten partijen besloten om gezamenlijk onderzoek te doen naar de toepassing van poederkool als relatief eenvoudige techniek om op bestaande rwzi’s de verwijdering van microverontreinigingen te verbeteren. Dit was het PACAS-project: Powdered Activated Carbon in Activated Sludge.  De centrale doelstelling van het project was het vaststellen van de effectiviteit en efficiëntie van het doseren van poederkool aan actiefslib, voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een jaar onderzoek naar de effecten van de dosering van poederkool op de rwzi Papendrecht. Geconcludeerd is dat PACAS het verwijderingsrendement van microverontreinigingen verhoogt van 40 naar 80 procent bij een poederkooldosering van 25 mg/l. De dosering van poederkool geeft behalve een verlaging van de concentraties microverontreinigingen, ook een aanzienlijke verlaging van de ecotoxiciteit van rwzi-effluent. De dosering van poederkool is in principe toepasbaar op alle rwzi’s met actiefslib, in ieder geval voor zover deze niet volbelast zijn.

De duurzaamheids- score van PACAS ligt 36 procent hoger (dus: minder duurzaam) dan van de huidige rwzi’s. Dit is vergelijkbaar met andere, nageschakelde technieken voor verwijdering van microveronteinigingen. Qua kosten is de dosering van poederkool op dit moment de goedkoopste optie voor het verlagen van concentraties microverontreinigingen in rwzi-effluent. De technische inpasssing van een poederkooldosering is eenvoudig en vergt weinig ruimtebeslag. Voor de realisatie hoeven geen onomkeerbare aanpassingen te worden gepleegd aan de procesonderdelen op de rwzi. De dosering van poederkool kan hierdoor eenvoudig (tijdelijk) worden stopgezet.

Met deze resultaten is een alternatief toegevoegd aan de beschikbare technologieën voor verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. De PACAS technologie is een interessante no regret maatregel voor rwzi’s waar verwijdering van microverontreinigingen gewenst is, aldus de opstellers van het rapport. Toepassing van deze techniek geeft de mogelijkheid om relatief goedkoop de gehalten microverontreinigingen in rwzi-effluent te verlagen, zodat nader onderzoek verricht kan worden naar de effecten hiervan in het ontvangende oppervlaktewater.

Publicaties