print

Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater

Terug
Rapportnr 2017-36
ISBN 978.90.5773.761.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 01-12-2017

Documenten

Download Bestel

Dit rapport geeft op basis van bestaande kennis en informatie, lopend onderzoek en literatuurstudie een actueel overzicht van (mogelijk) toepasbare technieken voor de verwijdering van geneesmiddelen uit stedelijk afvalwater. Daarbij is ingegaan op de volgende vragen:

    •    Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het verwijderen van geneesmiddelen op de rwzi’s?
    •    Welke zuiveringsrendementen zijn hiermee haalbaar?
    •    Welke verbruiken voor chemicaliën en energie (met GER-sommatie) zijn daarmee gemoeid?
    •    Worden afbraakproducten (metabolieten) en (afval)reststoffen gevormd gedurende het proces?
    •    Welke kosten (op hoofdlijnen, EUR/m3, EUR/i.e., met CAPEX/OPEX verdeling) zijn daarmee gemoeid?
    •    Wat is het ontwikkelingsniveau (als TRL) van de technieken?
    •    Welke vervolgstappen zijn nodig om een definitieve keuze te kunnen maken voor wat betreft de toe te passen technologie?
    •    Hoe werken de technieken op jaargemiddelde situatie, zomer- en wintercondities en bij dwa/rwa-situaties?
    •    Welke (onderzoeks)vragen liggen er nog voordat technieken in de praktijk toegepast kunnen worden en hoe kunnen die beantwoord worden?

Deze verkenning gaat specifiek in op de verwijdering van geneesmiddelen uit stedelijk afvalwater. Daarbij wordt aangetekend dat geneesmiddelen maar een selectieve deelgroep zijn van het geheel van organische microverontreinigingen in stedelijk afvalwater.

Publicaties