Skip to main content Skip to main nav

De kunst van het verkopen van 'afval'

Afval is grondstof in de circulaire economie. Daarom zoeken waterschappen – vaak met STOWA – naar methoden om...

Lees bericht

Nieuwe versie Maatregel op de kaart (fase 2): verbeterd, verbreed, en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in...

Lees bericht

Kenniskrant over beperken gevolgen overstromingen

Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk...

Lees bericht