Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid. Het is een evenement waar jaarlijks meer dan 300 bezoekers op afkomen. Naast plenaire sessies en workshops, is er een bedrijvenmarkt waarop u zich als bedrijf kunt presenteren én in contact kunt komen met mogelijke klanten. De kosten voor een stand op de bedrijvenmarkt bedragen 750 euro.

Aanmelden bedrijvenmarkt

Let op: De bedrijvenmarkt zou aanvankelijk plaatsvinden op 19 maart tijdens de Kennisdag Inspectie waterkeringen #17, maar deze is verplaatst naar 9 september. Dat geldt dus ook voor de markt. Alle aanmeldingen voor de oorspronkelijke markt zijn vervallen. Wilt u deelnemen aan de bedrijvenmarkt, dan dient u zich opnieuw aan te melden. Dit om administratieve verwarring te voorkomen. Bedankt voor uw begrip. Wij hopen op uw komst!

Programma van deze dag

Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Maar het betekent ook een goed proces om dit te bereiken - dat wil zeggen: transparant, herhaalbaar, gestandaardiseerd - met de juiste instrumenten (normeringen, data, informatie). Tijdens de kennisdag ervaren de aanwezigen hoe kwaliteitszorg, assetmanagement en risicogestuurd beheer en onderhoud met elkaar samenhangen.

Tijdens deze kennisdag besteden we ook aandacht aan duurzaamheid en circulariteit, twee thema's die een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Hoe spelen we daarop in bij het werken aan kwaliteit & waterveiligheid? Ten slotte kijken we naar het buitenland. In onze buurlanden hebben ze een eigen kijk op kwaliteit in waterveiligheid. Wat kunnen we daarvan leren?

Bedrijvenstand op de Kennisdag

Ook tijdens de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen is het mogelijk om als bedrijf een stand te huren op de bedrijvenmarkt om in contact te komen met waterkeringprofessionals. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt zich hierboven aanmelden.

Kosten

De kosten voor een bedrijvenstand bedragen 750 euro. Dit is inclusief entree voor twee personen. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar Jet Gerssen van STOWA.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens de Kennisdag worden foto’s en videobeelden gemaakt in opdracht van de STOWA. Het kan voorkomen dat u op dit beeldmateriaal herkenbaar in beeld bent. Bij het aanmelden voor de Kennisdag geeft u toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal.  

Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website van de STOWA, de website van het PIW-programma (https://www.inspectiewaterkeringen.nl/) en het YouTube kanaal van de STOWA (https://www.youtube.com/channel/UCtfBHyReYTLNE6lTlu1Q64w).

Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen een gepubliceerde foto waarop u zelf staat afgebeeld, dan kan u contact opnemen met de secretaris van het PIW-programma via piw@stowa.nl. Deze verwijdert dan de desbetreffende afbeelding.