Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat brengen tijdens deze dag waterkeringprofessionals uit het hele land op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid. Het is een evenement waar jaarlijks meer dan 300 bezoekers op afkomen. Naast plenaire sessies en workshops, is er een bedrijvenmarkt waarop u zich als bedrijf kunt presenteren én in contact kunt komen met mogelijke klanten. De kosten voor een stand op de bedrijvenmarkt bedragen 750 euro.

Aanmelden bedrijvenmarkt

Programma van deze dag

Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Maar het betekent ook een goed proces om dit te bereiken - dat wil zeggen: transparant, herhaalbaar, gestandaardiseerd - met de juiste instrumenten (normeringen, data, informatie). Tijdens de kennisdag ervaren de aanwezigen hoe kwaliteitszorg, assetmanagement en risicogestuurd beheer en onderhoud met elkaar samenhangen.

Tijdens deze kennisdag besteden we ook aandacht aan duurzaamheid en circulariteit, twee thema's die een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Hoe spelen we daarop in bij het werken aan kwaliteit & waterveiligheid? Ten slotte kijken we naar het buitenland. In onze buurlanden hebben ze een eigen kijk op kwaliteit in waterveiligheid. Wat kunnen we daarvan leren?

Bedrijvenstand op de Kennisdag

Ook tijdens de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen is het mogelijk om als bedrijf een stand te huren op de bedrijvenmarkt om in contact te komen met waterkeringprofessionals. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt zich hierboven aanmelden.

Kosten

De kosten voor een bedrijvenstand bedragen 750 euro. Dit is inclusief entree voor twee personen. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar Jet Gerssen van STOWA.