Beekdallandschap en Erfgoed

Op 16 april 2020 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA een bijeenkomst over beekdallandschappen en erfgoed. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven in beekdalen zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap.

Aanmelden

Bij het zoeken naar oplossingen voor de diverse gebiedsopgaven rondom beken en beekdalen worden traditioneel hydrologische en ecologische analyses gemaakt. Vanuit het ‘nu’ wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’.  Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: tijd! Dit aspect kan in beeld worden gebracht door een ‘cultuur-historische systeemanalyse’ en het maken van een biografie van het beekdallandschap. In de landschapsbiografie worden de veranderingen en kwaliteiten van het landschap vanuit het verleden zichtbaar gemaakt. Dit vormt een goede basis voor de ontwerpopgave van nu en voor de afweging van belangen van betrokken partijen. Daarnaast vormt de landschapsbiografie een goede ingang voor een participatieve aanpak voor de verdere ontwikkeling van het beekdallandschap.

Wat gaan we doen?

Op de bijeenkomst van 16 april worden handvatten en voorbeelden gepresenteerd om een brug te slaan tussen erfgoed en waterbeheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en tools uit het Handboek Beekherstel en Erfgoed Handboek beken en erfgoed

Voorlopig programma

  • 09.45 uur Welkom en ontvangst door de dagvoorzitter
  • 10.00 uur Bekenlandschap en Erfgoed: een eerste verkenning
  • 11.00 uur Landschapsbiografie
  • 11.45 uur Erfgoed als motor voor burgerparticipatie
  • 12.15 Lunch
  • 13.30 uur Middagexcursie: Renkums beekdal vanuit cultuurhistorische blik
  • 16.15 uur Afsluiting: reflectie op beekdal en dag
  • 16.30 uur Borrel

Voor wie?

De bijeenkomst van 16 april is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook voor terreinbeheerders, erfgoedprofessionals en adviseurs en richt zich specifiek op de praktijk in beken en beekdallandschappen.

 

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden via het bovenstaande aanmeldformulier. Aan de dag zijn geen kosten verbonden maar er worden door de organiserende instanties wel kosten gemaakt. Bent u aangemeld maar verhinderd stuur dan een bericht aan stowa@stowa.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten?  Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief STOWA