Beekdallandschap en Erfgoed#AFGELAST

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie, het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap en het betrekken van de burger hierbij.

LET OP! Wegens het vele aantal aanmeldingen is de inschrijving gesloten. U kunt een mail sturen naar stowa@stowa.nl en wij plaatsen u op de reservelijst.

Bij het zoeken naar oplossingen voor de diverse gebiedsopgaven rondom beken en beekdalen worden traditioneel hydrologische en ecologische analyses gemaakt. Vanuit het ‘nu’ wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’.  Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: tijd! Dit aspect kan in beeld worden gebracht door het maken van een biografie van het beekdallandschap. De landschapsbiografie maakt de veranderingen en kwaliteiten van het landschap vanuit het verleden zichtbaar. Dit vormt een goede basis voor de ontwerpopgave van nu en voor de afweging van belangen. Daarnaast vormt de landschapsbiografie een goede ingang voor een participatieve aanpak voor de verdere ontwikkeling van het beekdallandschap.

Wat gaan we doen?

Op de bijeenkomst van 16 april presenteren we handvatten en voorbeelden om een brug te slaan tussen erfgoed en waterbeheer. Hierbij maken we gebruik van de kennis en tools uit het Handboek Beken en Erfgoed (link).

Het middagprogramma bestaat uit een excursie in het sprengbekenlandschap van de Veluwe en natuurontwikkeling en industrieel erfgoed (de ‘papierweide’). Tot slot eindigen we met een ruimtelijke ontwikkeling als praktijkcasus(ecoduct in het beekdal).

Intakeformulier

  1. Wat is uw huidige functie binnen uw organisatie?
  2. Heeft u ervaring met erfgoed? Veel ervaring / enige ervaring /geen ervaring. In welke vorm?
  3. Bent u betrokken bij beken/ beekherstel? Veel / enige /geen betrokkenheid. Welke beken?
  4. Heeft u ervaring met participatie? Veel ervaring / enige ervaring /geen ervaring. In welke vorm?
  5. Wat wilt u specifiek leren of horen op de veldbijeenkomst?
  6. Heeft u interessante voorbeelden / casussen die u wilt delen? Zo ja welke?

Afmelden

Bent u aangemeld maar verhinderd stuur dan een bericht aan stowa@stowa.nl

Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten?  Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief STOWA