Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bestuurlijk congres Bouwen met Natuur

In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma komt nu ten einde. Graag delen we in deze bijeenkomst de kennis die is opgedaan en gaan we in op de implementatie van Bouwen met Natuur vanuit bestuurlijk perspectief (foto omslag: De Dinkel, WS Vechtstromen).

Aanmelden

We ontmoeten elkaar deze dag in het gebied van de Dinkel waar Bouwen met Natuur wordt toegepast. Onder leiding van presentator Inge Diepman gaan we in op de kennis die is opgedaan over Bouwen met Natuur.

Wat zijn de voordelen van Bouwen met Natuur en wat zijn de kansen en mogelijke risico’s vanuit bestuurlijk perspectief? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Bouwen met Natuur effectief wordt toegepast? Daarover gaat Inge Diepman in gesprek met de tafelheren Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas, voorzitters stuurgroep Bouwen met Natuur) en Bas van der Wal (programmacoördinator Watersystemen STOWA). Verschillende leden van de stuurgroep Bouwen met Natuur schuiven aan om door te praten over draagvlak en doorwerking in de organisatie en de juridische en governance aspecten.

Natuurlijk brengen we ook een veldbezoek aan de Dinkel om de toepassing van Bouwen met Natuur in de praktijk te bekijken. Tijdens dit bezoek en de afsluitende borrel is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het programma kunt u desgewenst gebruik maken van de lunch op de locatie. Daarvoor kunt u zich opgeven op het bovenstaande aanmeldformulier.

Meer weten over Bouwen met Natuur? Kijk dan hier.