Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bestuurlijk congres Bouwen met Natuur

In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma komt nu ten einde. In deze bijeenkomst delen we graag de opgedane kennis en gaan we in op de implementatie van Bouwen met Natuur vanuit bestuurlijk perspectief.

Aanmelden

Wat kunt u verwachten in deze bijeenkomst? We ontmoeten elkaar in het stroomgebied van de Dinkel waar Bouwen met Natuur wordt toegepast. Onder leiding van Inge Diepman gaan we in op de kennis die is opgedaan over Bouwen met Natuur. Wat zijn de voordelen van Bouwen met Natuur en wat zijn de kansen en mogelijke risico’s vanuit bestuurlijk perspectief? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Bouwen met Natuur effectief wordt toegepast? Daarover gaat Inge Diepman in gesprek met de tafelheren Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas, voorzitters stuurgroep Bouwen met Natuur) en Bas van der Wal (programmacoördinator Watersystemen STOWA).

Verschillende bestuurders praten mee over draagvlak en doorwerking in de organisatie en de juridische en governance aspecten. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de Dinkel om de toepassing van Bouwen met Natuur in de praktijk te bekijken. Tijdens het veldbezoek en de afsluitende borrel is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het programma kunt u desgewenst gebruik maken van de lunch op de locatie.  Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Meer weten over Bouwen met Natuur? Kijk dan hier.