Skip to main content Skip to main nav

CoP Beken en Rivieren; Wateroverlast, de andere kant van de droogte-medaille?

Afgelopen jaren stond het watervast houden om droogte tegen te gaan volop op de agenda. Met de recente wateroverlast in Limburg rijst de vraag of water vasthouden mogelijk tot meer wateroverlast kan zorgen. In deze bijeenkomst onderzoeken we waar weinig problemen te verwachten zijn en waar mogelijk extra risico’s op kunnen gaan treden. En welke instrumenten en oplossingsrichtingen er beschikbaar zijn om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen. De rode draad van het programma is wateroverlast, water vasthouden in haarvaten, de uitdagingen en mogelijkheden.

Aanmelden

Op de bijeenkomst blikken we terug op de webinar-reeks die we als CoP afgelopen jaar gehouden hebben en wat daarvan de oogst. Waterbeheerders gaan in op de aanpak in hun gebied waarbij ingaan wordt op wateroverlast in relatie tot water vasthouden en het laten staan van vegetatie in de waterloop. Vervolgens wordt in diverse pitches aangeven wat mogelijke oplossingen en instrumenten er voor handen zijn om in het gebied aan de slag te gaan. 
In de lunchpauze is het mogelijk om onder deskundige begeleiding het gebied van de Bielheimerbeek en de Beneden Slinge te bezoeken en de aanpak aldaar te vernemen.

Deelname is gratis, wij houden ons aan de richtlijnen die op dat moment gelden.