Skip to main content Skip to main nav

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van STOWA, door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW.

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen. tevens beschik je over kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen. Je doet tijdens de cursus ervaring op met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem. Uiteindelijk ben je zelf staat om een systeemanalyse uit te voeren op basis van Ecologische Sleutelfactoren

Voor wie?

Beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten. Op het nieuwe programma van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan al veel dijken die versterkt moeten worden, de nieuwe normering zal voor een nog grotere opgave van dijkverbetering leiden.

Cursusdata

9 september, 7 en 14 oktober, 4 en 11 november 2021.

> Meer informatie en aanmelding