Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van de ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek van STOWA, die is ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse: van gegevens tot een concreet advies. Dit kan u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW.

Na het volgen van deze cursus hebt u: inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen; kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen; ervaring met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem.
U bent in staat om zelf een systeemanalyse uit te voeren op basis van de ecologische sleutelfactoren. 

Deze cursus is bedoeld voor beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten. 

Cursusdata: 6 december 2018 en 10, 17, 24 en 31 januari 2019.

>Meer informatie en aanmelding