Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze vijfdaagse cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW, maar ook bij allerlei projectgebonden vragen.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip.

De cursus is persoonlijk van opzet en wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het uitwerken van de eigen case staat centraal. We werken van grof naar fijn. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses. Bij de voorbereiding kan je gebruik maken van verschillende STOWA-publicaties en een E-learning voor het opstellen van waterbalansen.

De cursus start op 28 januari 2020 met een intake middag. Daarna volgen vier cursusdagen: op 3, 10, 17 en 24 maart 2020.

Door het volgen van deze cursus heb je:

  • inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen;
  • actuele kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen;
  • ervaring opgedaan met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem;
  • en ben je in staat om zelf een systeemanalyse uit te voeren op basis van ecologische sleutelfactoren

Doelgroep

Beleidsmakers en specialisten bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Kosten

€ 1.765,00 excl. BTW. Prijs is inclusief alle materialen

Meer informatie en aanmelding

> KLIK HIER

De cursus wordt gegeven door PAOTM in samenwerking met STOWA.