Skip to main content Skip to main nav

Kennisdag Instandhouding (vh. Inspectie) Waterkeringen 2021

Ook dit jaar zal de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het toelaten, hopen we op donderdag 16 september een fysiek evenement te organiseren.

Donderdag 1 april, 13.30-15.30 Workshop Asfaltdijkbekledingen

Tijdens de eerste online workshop van de PIW Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 2021 gaan we het hebben over asfaltbekleding op waterkeringen. We brengen, samen met jullie, in kaart wie waar eigenlijk mee bezig is binnen dit thema. Ook gaan we in gesprek over urgente onderwerpen die in de toekomst opgepakt moeten worden, om het niveau van de inspectie en het beheer en onderhoud van asfaltbekledingen naar een nog hoger niveau te tillen. > Meer informatie en aanmelding

Donderdag 15 april, 13.30-15.00 Workshop Grasbekleding: sterkte

Tijdens deze tweede workshop kijken we naar de sterkte van de zode. Daarvoor gaan we op een locatie verschillende plaggen steken en gaan we met beheerders de dijk op. Daarnaast beantwoorden we vragen van kijkers en blikken we vooruit op nieuwe ontwikkelingen als BOI, Gras op zand en Future Dikes. > Meer informatie en aanmelding

Woensdag 12 mei, 13.30-15.00 Workshop 'Aan de slag met de NEN 2767 dijkinspecties'

In deze workshop geven we uitleg over de NEN2767. Verder gaan we in deze workshop de dijk op om in de praktijk de toepassing te laten zien. > Meer informatie en aanmelding

Donderdag 17 juni, 13.30-15.00 Workshop Grasbekleding: robuuste vegetatie

We kijken in deze workshop naar verschillende (soortenrijke) grasmatten en we gaan in op vegetatieontwikkeling, vegetatietypen, biodiversiteit en droogteresistentie. > Meer informatie en aanmelding

Donderdag 2 september, 13.30-15.00 Workshop Grasbekleding: herstel of meettechnieken

Voor deze laatste workshop hangt de inhoud af van of er sprake is geweest van droogte of niet. Als dit wel het geval is, zoomen we in deze workshop in op de verdroging van dijken en het herstel hiervan. Als dit niet het geval is, wordt de focus gelegd op de data en meettechnieken die gebruikt kunnen worden bij droogte. > Meer informatie en aanmelding

Donderdag 16 september, 10.00-17.00 uur, 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Een goede dijk eist kwaliteit'

Dit jaar vindt er ter afsluiting van alle online webinars de overkoepelende Kennisdag Instandhouding Waterkeringen (onder voorbehoud) plaats, maar wel op een andere locatie, namelijk Fort Voordorp in Groenekan. We hopen u op 16 september in het echt te mogen verwelkomen. Het thema van dit jaar is ‘Een goede dijk eist kwaliteit.’

Kosten

Goed om te weten: deelname aan alle online evenementen die plaatsvinden in het kader van de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 2021, zijn gratis.

De kosten van het afsluitende live evenement op 16 september bedragen 160 euro voor waterschappers, en 210 euro voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.