Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in de Rheezermaten

Op 4 juni vindt er een nieuwe veldcursus plaats over het toepassen van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus (de Rheezermaten).

Aanmelden

In 2017 is handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat om het begrijpen van de processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal.

Om het gebruik van het handboek te promoten en te ondersteunen organiseren OBN en STOWA veldcursussen waarin de deelnemers een casus uitdiepen. Centraal in deze vierde veldcursus staat het leren gebruiken van het Handboek bij het opstellen van een systeemanalyse voor het beekdal. Voor de casus Rheezermaten is een globale analyse gedaan van het systeem. De deelnemers gaan aan de slag met deze informatie en maken onder begeleiding een analyse op stroomgebieds- of standplaatsniveau.

De veldcursus staat onder begeleiding van Dolf Logemann, één van de auteurs van het handboek, en een terrein- en waterbeheerder die betrokken zijn bij de casus. In het geval van de veldcursus in de Rheezermaten zijn dit Linda van der Toorn en Rob van Dongen.

Aanmelden en bijzonderheden

U kunt zich hierboven aanmelden. Voor de veldcursus wordt een eigen bijdrage verwacht van €250,-. Elke veldcursus heeft plek voor 20 deelnemers.

Programma en voorbereiding veldcursus

De veldcursus wordt ingeleid door Dolf Logemann met een korte introductie van het handboek. Vervolgens geven Linda van der Toorn en Rob van Dongen een introductie van de casus en nemen later op de dag de deelnemers mee het veld in. Na de inleiding gaan deelnemers zelf aan de slag met het handboek en de informatiebundel van de Rheezermaten.

Voor elke veldcursus wordt een aantal uur voorbereiding gevraagd van de deelnemers. De deelnemers wordt gevraagd van te voren de informatiebundel van de casus en een aantal hoofdstukken uit het Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen te lezen.