Voorkennisdag Meten en Monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij de dag voor de Kennisdag Inspectie Waterkeringen een 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op woensdag 18 maart in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Aanmelden

Tijdens deze dag besteden we aandacht aan nut en noodzaak van meten en monitoren aan dijken. Daarbij kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst en gaan we in op de vraag hoe je tot een gedegen meet- en monitoringsstrategie kunt komen.

Ervaringen en toepassingen

De dag begint met een plenair gedeelte, waarin een aantal presentaties wordt gegeven. Professor Stefan Aarninkhof van de TU Delft gaat dieper in op het advies ‘Beter leren keren door veldmetingen en monitoring’ van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Hij vertelt ook meer over het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd aan de TU Delft over meten en monitoren aan dijken. Eisse Luitjens, portefeuillehouder Waterveiligheid van Waterschap Noorderzijlvest, vertelt over zijn ervaringen met dijkmonitoring vanaf ontwikkeling tot concrete toepassing bij zijn waterschap.

Kunstmatige intelligentie

In de middag vinden diverse workshops plaats waarin meten, monitoren en hoe dat er concreet uitziet in de praktijk aan bod komen. Dit begint met het opzetten en het beoordelen van een monitoringplan voor een concrete situatie. Ook het interpreteren van verkregen data komt aan bod. Omdat niet alle verkregen meetdata zomaar toe te passen zijn in de huidige modellen, wordt ook ingegaan op het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Meer weten?

De Voorkennisdag is een initiatief van STOWA en het Netwerk Dijkmonitoring. Meer informatie over deze dag kunt u vinden op www.dijkmonitoring.nl. Vragen? Stuur een email aan netwerk@dijkmonitoring.nl of gerssen@stowa.nl.

Deelname aan deze inspirerende dag is kosteloos.