Skip to main content Skip to main nav

Workshop Dynamisch Kustbeheer 2021

Graag nodigen STOWA en Rijkswaterstaat jullie uit voor de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer 2021. Dit jaar reizen we af naar de Hedwige-Prosperpolder en de kust van Oostende. Daar staan diverse presentaties en een veldbezoek op het programma.

Het wordt dit jaar de 12e keer dat Rijkswaterstaat en STOWA deze workshop organiseren. De workshop heeft tot doel om kennis en ervaringen uit te wisselen over dynamisch kustbeheer en is primair bedoeld voor beheerders van de zandige waterkeringen en van de duinen, natuurorganisaties, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Tijdens de dag staan de volgende thema’s centraal:

Living Lab Hedwige-Prosperpolder (ook wel bekend als Polder2C’s)
De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt de komende jaren ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Tijdens deze transformatie wordt een nieuwe ringdijk aangelegd en zal de Scheldedijk vervolgens worden afgegraven. De ontpoldering wordt in 2024 afgerond. Tot die tijd biedt de herinrichting van het gebied een unieke proeftuin – met echte dijken – om proeven uit te voeren en innovatieve technieken te testen. Het project, waarvan STOWA hoofdpartner is, ging in december vorig jaar officieel van start. 

Duin voor Dijk: het invangen van zand
Om te voorkomen dat het zeewater ons binnenkort letterlijk aan de lippen staat, is het belangrijk dat de kust veerkrachtiger wordt. Zandtekorten aanvullen is daarbij noodzakelijk, maar het is ook belangrijk dat dat zand zoveel mogelijk wordt vastgehouden. Daarom onderzoekt KU Leuven hoe helmgras en rijshout hagen optimaal als zandvanger kunnen fungeren. Dit gebeurt aan de hand van een monitoring van pilotprojecten langs de Belgische kust, waarvan er één bij Oostende ligt. 

Kunstmatige onderzoeksdijk in Raversijde
In Raversijde bij Oostende is dit voorjaar een testdijk gebouwd op het strand. In de dijk zijn sensoren aangebracht die gegevens zullen verzamelen over de kracht waarmee de zee tijdens stormen op het land inbeukt in de komende zeven jaar. Tot nu toe werden zulke testen in ons land alleen maar in theorie of in laboratoria uitgevoerd, dat het nu ook op het strand gebeurt is uniek. Het onderzoek gebeurt door de universiteit van Gent (UGent) en het Waterbouwkundig Laboratorium en past in het Belgische Crest-project (Climate Resilient Coast).  


Praktische informatie
Het vervoer naar Zeeland en Vlaanderen zal plaatsvinden per bus, waarbij er verschillende vertrekpunten zijn (Stations, Amersfoort, Utrecht en Breda). 
Aanmelden kan uitsluitend via mail stowa@stowa.nl met opgave van opstapplaats en eventuele dieetwens, instantie en telefoonnummer. Aan deelname zijn alleen kosten voor het eigen diner verbonden. Er is ruimte voor 30 deelnemers.

STOWA volgt de richtlijnen van het RIVM maar doet een beroep op jullie, heb je klachten, laat je testen en blijf thuis.

Een paar dagen voor vertrekt ontvang je de bevestiging.

Programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

07.30 uur    Vertrek vanuit Amersfoort per bus

08.00 uur    Verzamelen Utrecht met bus verder

09.15 uur    Verzamelen Breda met bus verder

10.00 uur    Ontvangst Hedwige-Prosperpolder / koffie 
                    (Toelichting door Ludolph Wentholt en veldbezoek)

12.00 uur     Vertrek naar Oostende + lunch in de bus

14.00 uur      Duin voor dijk
                     (Toelichting van Glenn Strypsteen, KU Leuven en veldbezoek)
15.30 uur       Kunstmatige onderzoeksdijk 
                     (Toelichting door ntb, Waterbouwkundig Laboratorium, Vlaanderen)

17.00 uur       Terugreis 
19.00 uur       Stop voor diner onderweg
21.00 uur       Aankomst Breda
22.00 uur       Aankomst Utrecht
22.30 uur       Aankomst Amersfoort