Skip to main content Skip to main nav

Natte teelten

In deze Deltafact wordt de (economische) mogelijkheid verkend van het toepassen van de teelt van natte gewassen, die simultaan zorgt voor zuivering van oppervlaktewater, tijdelijke berging van oppervlaktewater ter voorkoming van overstromingen, productie van energie en groene grondstoffen voor de biobased economy en verminderen van de bodemdaling in veengebieden.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte'. Klik hier om daar naartoe te gaan.